Läs pressreleasen i din webbläsare >>

Produktionslyftet
PRESSRELEASE 2011-11-08

Bengt Perssons Bokbinderi AB
– ett av 2011 års Produktionslyftsföretag!

Som först i branschen har Bengt Perssons Bokbinderi AB i Västerås godkänts av Produktions-lyftet som ett av 2011 års företag, något som går helt i linje med bolagets långsiktiga planer. Företaget har sedan februari i år arbetat fram en offensiv affärsplan med en tydlig fokusering på kärnverksamheten.

– Satsningen med Produktionslyftet ingår som en integrerad del i vår affärsplan, berättar VD Jan Sinclair. För att överleva på lång sikt som en toppleverantör i Sverige gör vi nu en kraftfull satsning på den inre effektiviteten för ökad konkurrenskraft. Vi ska lära oss att tänka mer som industrin, mer i Lean-termer.

Enligt Jan är detta en nödvändighet om företaget ska behålla sin ledande ställning på den svenska marknaden, trots både inhemsk och utländsk konkurrens.

– Produktionslyftet ger oss en bra struktur och stöd, men det är engagemanget från alla på företaget som är det viktigaste.

50 års erfarenhet
Bengt Perssons Bokbinderi har passerat 50 årsåldern – de firade sitt jubileum i fjol – och kan kombinera en lång och bred erfarenhet med en av branschens modernaste maskinparker. Satsningen med Produktionslyftet omfattar hela företaget, från ledning och administration till marknad och produktion.

– Idag har vi redan standardiserade rutiner med uppföljande kontroller samt inarbetad kvalitets- och miljöpolicy, avslutar Jan Sinclair. Med stöd av Produktionslyftet ska vi ta våra tankar ett steg längre och etablera oss långsiktigt som Sveriges modernaste bokbinderi!


VD Jan Sinclair når du på tel 021-17 71 78 eller e-post js@perssonsbokbinderi.se

Klicka här för att ladda ned pressreleasen som PDF

Bengt Persson Bokbinderi AB är ett familjeägt företag som funnits i sin nuvarande form sedan 1960. De har idag 45 anställda och omsätter ca 40 miljoner kronor. Med en modern, effektiv och driftsäker maskinpark kan de arbeta rationellt med ett minimum av driftstörningar. Företaget är idag ett komplett och mångsidigt bokbinderi med kunniga och erfarna medarbetare. Bengt Perssons Bokbinderi står väl rustade för framtiden! Läs mer på www.perssonsbokbinderi.se.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. Läs mer på www.produktionslyftet.se!