Läs pressreleasen i din webbläsare >>

Produktionslyftet
PRESSRELEASE 2011-10-28

Arkitektkopia AB
– ett av 2011 års Produktionslyftsföretag!

Resurssnålare, flexiblare och snabbare processer som utgår ifrån kundernas behov. Det är målet när Arkitektkopia nu satsar på Lean. Med hjälp av Produktionslyftet får företaget möjlighet att ytterligare effektivisera verksamheten med kunden i fokus.

Lean är ett koncept för verksamhetsutveckling när det gäller produktion, försäljning och administration. Tanken är att eliminera alla former av slöseri, utjämna arbetsbelastning och standardisera arbetssätt. Målet är effektivare och störningsfria arbetsflöden inom både produktion, försäljning och administration genom engagerade medarbetare på alla nivåer i företaget.

Ökad flexibilitet med tydligare kundfokus
– Vi lever i en tid som innebär snabba förändringar för vår bransch. Vi kan inte slå oss till ro, utan ska i ännu högre grad se till kundnyttan, både vad gäller våra produkter och tjänster. Därför blev vi mycket glada över beskedet från Produktionslyftet, säger Lars Franzén, VD på Arkitektkopia. Med deras hjälp får vi nu utbildning och stöttning i att utveckla vår förmåga som organisation att möta förändringar och nya krav.

Ladda ned hela pressreleasen:
PR_arkitektkopia_111028.pdf »

För mer information:
VD Lars Franzén når du på tel 070-214 88 41 eller
e-post lars.franzen@arkitektkopia.se

Produktionslyftets programdirektör
Birgitta Öjmertz · 0707-80 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se

Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen. Med helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck hjälper Arkitektkopia sina kunder med tryckt och digital information som ska spridas eller sparas. Arkitektkopia vänder sig till alla som behöver kommunicera – tydligt och snabbt. Ca 300 medarbetare arbetar med målsättningen att förenkla och förekomma med mottot Pålitliga – Påhittiga – Personliga. Företaget omsätter ca 340 miljoner kronor och finns på 29 platser i Sverige. Mer information finns på www.arkitektkopia.se.
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. Läs mer på www.produktionslyftet.se!