Principarbete hos Etikhus i Varberg

Notis · 2015-11-26

Etikhus i Varberg har arbetat med urvalet av sina principer, vilket de redovisade i mitten av november. De kommer att etablera daglig styrning på en av sina byggarbetsplatser samt att visualisera sin projektstyrning för hela verksamheten. Dessutom startar de med standardiserat arbete inom stombyggnation samt arbetet med företagets administration från ritningsarbete fram till kontraktskrivning – det kan bli riktigt bra, men kräver samarbete med kommunala instanser. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer