Principen är enkel

Ledare · Anette Winter · 2012-10-30


Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt i den tillverkande industrin, vilket bland annat har visat sig genom de resultat som företagen inom Produktionslyftet har uppnått. Samma filosofi kan användas för att reducera energianvändningen – energibesparingar kan åstadkommas genom att identifiera och ta bort onödig förbrukning.

Principen är enkel: Innan vi satsar på nya energikällor så bör vi ifrågasätta hur vi använder det som vi redan har. Energieffektivisering är den rakaste vägen mot minskade utsläpp, förbättrad resursanvändningen och omställning till förnybara energikällor. Det är vanligt att prata om hållbarhet men kopplingen till den egna energianvändningen saknas ofta.

Lean-inspirerad energieffektivisering kan ge goda resultat inom flera olika verksamheter – processindustri, tillverkning, logistik och fastighet. Men de företag som energieffektiviserar utan tydligt fokus på att också ta bort slöseriet i energianvändningen missar stora möjligheter till att minska kostnader och förbättra prestandan i sina processer.

Vi utnyttjar nu erfarenheterna från Produktionslyftet och har i en utbildning kallad Lean Energy utgått från grundläggande Lean-principer och den struktur och pedagogik som har etablerats i Produktionslyftets kurs Lean Produktion. Lean Energy är ett tiodagars utbildningsprogram som är framtaget av Chalmers Professional Education i samarbete med Energimyndigheten och ett antal referensgruppsföretag.

Energieffektivisering borde finnas på alla ledares agendor. Det handlar inte om att skära kostnader på kort sikt – vi måste arbeta långsiktigt med energifrågorna och låta dessa ingå som en naturlig del i Lean-arbetet. Den stora utmaningen består i att ta kommando över sin egen framtid!

Anette Winter • Ansvarig affärsområde Energi
Chalmers Professional Education

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer