Principer och pilot hos R-man

Notis · 2014-08-28

Vid R-man i Värnamo har de sammanställt företagets principer samt valt pilotområde och gruppmedlemmar. De har utöver detta fastställt sina utmaningar, planerat arbetet för pilotgruppen framöver samt startat med daglig styrning. I mitten av augusti genomfördes en Lean-introduktion för alla och Lean-spel med pilotgruppen med gott resultat. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer