Principer och pilotval i Värnamo

Notis · 2021-01-07

I mitten av december diskuterade Nominit AB i Värnamo sitt önskade läge, nuläge, utmaningar och principer. Även frågan kring val av pilotområde adresserades med fokus på om det skulle läggas i produktionen, hos administrationen eller eventuellt en blandad grupp. Även vikten och val av nyckeltal togs upp. Efter en veckas funderingar hade principerna satt sig och arbetet framåt är planerat att presenteras efter nyår. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer