Principer, processer och digital puls

Notis · 2016-02-25

Hos Sandström Nätentreprenad, FBS Installation och Nätdesign i Arlandastad ”satte” styrgruppen under januari sina principer som nu kan användas i det kommande pilotområdet. Hindret med en geografiskt ofta utspridd styrgrupp har tacklats med en digital variant av pulstavla och med denna samt Lync som stöd har förutsättningarna för högt deltagande på pulsmöten kommit på plats.

I slutet av Fas 1 arbetar de nu även med grundläggande processkartläggning, där de tre företagens samarbete vävs in på ett mycket spännande sätt. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer