Principer utifrån utmaningar

Notis · 2014-10-29

Hos Emballator Mellerud Plast har de en tydlig samsyn inför nästa steg i Produktionslyftsarbetet, där en fråga som diskuteras nu är hur de ska formulera sina principer baserat på de utmaningar som företaget ser. En aktuell fråga är också hur de ska få med deltagare från samtliga skift i pilotgruppsarbetet. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer