Prioriterade utmaningar i flödesanalysen

Notis · 2013-03-28

Styrgruppen hos Milleteknik i Partille hade i början av mars en intensiv dag med mycket bra diskussioner, där de utgick från utmaningarna i flödesanalysen. Företaget kunde snabbt prioritera viktiga områden att fokusera på under det fortsatta arbetet. Deras nya flödesgrupp är färdiginstallerad och de prövar nu att montera tre produkter i detta nya flöde, som beräknas ge kraftiga förbättringar med avseende på såväl transporter och lager som takttid och flexibilitet. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer