Problemlösning och produktionssystem

Notis · 2016-08-30

Håkansson Sågblad har kommit igång på ett bra sätt efter semestrarna. I avdelningen med förbättringsgruppen, där de arbetar med skärande bearbetning, har de redan börjat arbeta med problemlösning. Ledningsgruppen har i sin tur börjat gå igenom det första utkastet till presentationen av företagets produktionssystem. Bilden visar det nya förbättringsteamet igång med initialrengöring av en fräs som start av operatörsunderhåll. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer