Produktion i centrum vid samverkansmöte

Artikel · 2007-05-28

Konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan – HSS – har arrangerats sedan 1999 av olika högskolor runt om i landet. 2007 års konferens var den femte i ordningen och den genomfördes den 8-11 maj i Jönköping. Ett fokus och stort intresse för produktionsfrågor och industrins utveckling var tydligt i år och bakom många av dessa föreläsningar stod aktörer från Produktionslyftet.

HSS främjar förståelsen för och utvecklingen av samverkan mellan utbildnings- och forskningssektorn, näringsliv, offentlig verksamhet och arbetsmarknadens parter. Under konferensen erbjöds deltagarna att fördjupa sig i olika teman eller ”spår”, vilka omfattade:

Akademins förutsättningar för samverkan
Vetenskaplig kommunikation
Hälsa, vård och välfärd
Livslångt lärande
Industriell omvandling.
Det sistnämnda låg i centrum för Produktionslyftet, vars Hans Reich bland annat deltog som moderator under de parallella sessionerna. Först ut under förmiddagens föreläsningar var flera av Produktionslyftets tillskyndare som exempelvis Vinnova och Teknikföretagen.


70-talet åhörare vid inledningen av ”Industriell omvandling” under HSS i Jönköping.

Teknikföretagen
Inledde gjorde just Teknikföretagens chef för industriell utveckling Johan Ancker, som gick igenom vilka utmaningar svensk industri står inför. Som en av initiativtagarna bakom Produktionslyftet arbetar Teknikföretagen för att visa att det visst går att producera effektivt i Sverige genom att ta inspiration från Toyota Production System och Lean-tänkandet. Johan Ancker pekade också på behovet av att utveckla produktionen ur en annan synvinkel: Åldersstrukturen i Sverige. Vi står inför ett problem när många av dem som idag försörjer de andra kategorierna själva blir pensionärer – och ett färre antal människor ska försörja dem. Hur man än vrider och vänder på problemet så är industrin basen i Sverige basen för landets välstånd. Alla de s k kunskapsföretagen är egentligen bara support till industrin. Det är från produkterna vi kan sälja i utlandet som mervärdet kommer. Ska vi överhuvudtaget klara oss så måste vi både bli effektivare och intressera ungdomarna för industrin.

Scania
Därefter var det dags för Scanias utvecklingschef Hasse Johansson, tidigare ordförande för en av Produktionslyftets föregångare, proDesign. Scania, som är inspirerade av och även samarbetar med Toyota, berättade om deras Lean-satsning. De har arbetat målmedvetet med detta sedan mitten av 90-talet, men det är först nu som de ser de verkliga resultaten. Dessutom har de infört Lean-tänket även på utvecklingsavdelningen, vilket stötte på en del utmaningar initialt. ”Vi arbetar med inspiration och utveckling, det kan inte standardiseras” och ”vårt arbete kräver fritt tänkande” var kommentarer de möttes av. Idag finns dock ett mycket välorganiserat arbetssätt på utvecklingsavdelningen, vilken med Lean som grund har effektiviserats betydligt. Att älska avvikelser vilket Östling predikade kändes enligt Hasse Johansson väldigt märkligt i början. Det handlar om att se avvikelser mot standard, det är först då man kan göra något åt dem och förbättra sig. Standardiserat arbetssätt är därför fundamentet i arbetet med ständiga förbättringar. Förr var mantrat ”stoppa inte bandet, efterjustera hellre före leverans” – idag gäller ”Stoppa bandet genast, korrigera innan fler fel sker, sedan leverans”.

Toyota
Dag Lotsander, försäljningschef på Toyota Sverige, har även han tagit Lean till nya områden. Som ”barn i huset” har han börjat införa tankarna bakom Toyota Production System även i sälj- och marknadsföringsarbetet. De drar nytta av kunskaperna bakom Toyota på flera sätt, både i sitt interna arbete med att hela tiden bli bättre och i det utåtriktade arbetet, bl a genom att ta fram en kortversion av Jeffrey Likers bok The Toyota Way. Den delas ut i marknadsföringssyfte till främst företagskunder vilket sprider kunskapen om Toyota – och förhoppningsvis hjälper till att sälja några bilar. Dag Lotsander berättade också att de inom Toyota alltid sätter höga men möjliga mål – som de också alltid når. Därefter sätts nya mål, som också tas. Det är bara ett av alla sätt som gjort att Toyota nu gått upp till andraplatsen i Sverige. I övriga världen är de redan nummer ett!


Toyotas försäljningschef Dag Lotsander med The Toyota Way i högsta hugg.

Samlad kraft
Sist under förmiddagens session berättade Magnus Wiktorsson från Vinnova som en av finansiärerna bakom Produktionslyftet om tillkomsten och tankarna bakom satsningen, där samordning för större effekt är en av nyheterna i Produktionslyftet. För första gången går Vinnova, Nutek och KK-stiftelsen samman för en satsning på kompetensutveckling inom industrin, vilket ger en mer samlad insats som därmed får större genomslagskraft.
Under eftermiddagen ledde Hans Reich de mer workshop-liknande presentationerna under titeln ”Produktion och forskning”. Här fanns både företag och akademi representerade, från ledning till forskning. Bl a tog Swecasts representanter Marianne Frölander och Conny Gustavsson upp frågan om generationsväxlingen i branschen och det kompetensbehov som då uppstår. Eller som Conny uttryckte det: ”Snart sitter den kunskap som byggt upp industrin och matar duvor i parken”. Vi har således ett stort ansvar för att utbilda och utveckla nästa generation för att kunna behålla jobben, något som rimmade med Johan Anckers slutsats under förmiddagen.


Lean-vittnen, fr v: Mikael Holmqvist (vd Rimaster Rimforsa), Esbjörn Johansson (produktionschef Orwak AB), Fredrik Martinsson (produktionschef Forshedaverken AB) samt Anders Haraldsson från Industriforum.

Akademisamarbete
Även Robert Petersson, platschef på Fläktwoods AB i Jönköping, betonade vikten av samarbetet med skolan för att klara framtiden. Samtidigt tryckte han på att det i de högre utbildningarna borde ingå någon form av ledarutbildning. De utexaminerade civilingenjörerna har många års utbildning bakom sig och är laddade med ny kunskap, men de måste också vara förberedda för att kunna leda arbetet framåt.
Även professor Christer Johansson och universitetslektor Glenn Johansson lyfte i sina föredrag fram nyttan av ett nära samarbete mellan anpassade utbildningar och verklig produktion. Som avslutning kunde Anders Haraldsson från Industriforum i Jönköping presentera tre representanter från företag som dragit nytta av praktiskt arbete med Lean. Samtliga har deltagit i den Lean-skola som initierades av bl a proDesign, där Produktionslyftets Lars Eskilsson varit en av de drivande krafterna.
Sammanfattningsvis var produktionsspåret under HSS framgångsrikt. Vid förmiddagens föreläsning deltog ett knappt 70-tal personer på ”Industriell omvandling” – totalt med eftermiddagens föreläsningar en bit över 100 deltagare. Det gjorde att en dryg tredjedel av alla som deltog på HSS under onsdagen valda att lära sig mer om industri och produktion. Intresset för produktionsfrågor och därmed Produktionslyftet växer stadigt!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer