Produktion på ”bästa sätt” med Produktionslyftet

Ledare · Christer Ek · 2011-04-29


Permobil står inför en tid av förändringar där Claybay (produktionsenheten i Lervik, Sundsvall) kommer att ta ett delvis nytt ansvar inom Permobil. Vi kommer att agera som en Master-enhet, vilket innebär att vi kommer att ha en speciell roll mot framförallt utveckling av nya stolar, där vi under industrialiseringsfasen ska se till att dessa är producerbara samt att vi kan återanvända dokumentation och annat på de andra produktionsenheterna globalt.

Att gå mot en global produktionsuppsättning är oerhört utmanande, men innefattar samtidigt en stor potential. Vi har globalt fattat beslut om att sätta upp gemensamma produktionsprinciper, gemensamma mätningar och ett antal forum där experter inom liknande befattningar från respektive enhet kommer att kunna mötas. Detta för att gemensamt fylla vårt produktionssystem med ”bästa sätt” att göra de saker vi behöver göra för att i slutänden leverera en perfekt stol i rätt tid till en nöjd kund. Vårt produktionssystem, Permobil Production System (PPS) kommer att vara navet för våra produktionsprinciper globalt.

Som ett led i att öka både bredd och djup kompetensmässigt så har Claybay som enhet från och med i början av 2011 startat en resa tillsammans med Mittuniversitet för att under 1,5 års tid genomgå coachning genom Produktionslyftet. Detta tillsammans med att två medarbetare genomgår en fördjupad utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng i Lean produktion kommer för oss att ge en bra grund till att vi står väl rustade inför kommande utmaningar.

Christer Ek • Production Director Sundsvall • Permobil AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer