Produktion2030 bjuder in till Resultatdagen #1

Notis · 2015-08-28

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arbetar för att stärka konkurrenskraften i svensk produktion. De bjuder nu in till Resultatdagen #1 för att presentera programmets resultat och diskutera industrins framtida utmaningar.

Svensk industri gör allt större investeringar i avancerad produktion, men det krävs innovation, forskning och kvalificerad utbildning för att produktion i Sverige ska behålla sin globala konkurrenskraft. I Produktion2030 samverkar små och stora företag, akademi och forskningsinstitut för att utveckla smarta produktionssystem för framtidens produkter och tjänster. Resultatdagen #1 arrangeras på Gothia Towers/Svenska Mässan torsdagen den 5 november mellan klockan 10:00-16:00. Evenemanget är kostnadsfritt, men registrering krävs då antalet platser är begränsat. För anmälda deltagare som inte närvarar tas en avgift på 500 kronor ut. Anmäl dig på www.produktion2030.se – frågor besvaras av britt-marie.nordin@teknikforetagen.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer