Produktionsklusterkonferens i Katrineholm den 20-21 maj

Notis · 2014-04-24

Med rubriken ”Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder” bjuder Produktionsklustret in till sin årliga konferens. Här presenteras resultat från en omfattande satsning som bidrar till att Sverige är ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion år 2030.

Visionen är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Tema för tisdagen den 20 maj är ”Mötesplats för tillverkningsprocesser” med moderatorerna Elisabeth Sagström (Swerea IVF) och Anders Berglund (Scania CV AB), medan onsdagen den 21 maj har tema ”Mötesplats för produktionssystem i verkstäder” och moderatorerna Anna Davidsson (Volvo Cars) och Björn Johansson (Chalmers). Se hela det intressanta programmet och anmäl dig på www.produktionskluster.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer