Produktionslyft genom automation och robotisering

Ledare · Magnus Widfeldt · RISE IVF · 2019-06-28

Fotograf Johan Palmborg

Sedan mitten av 1970-talet har företag i Sverige satsat på automation med industrirobotar i sin produktion, med ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö som de två viktigaste drivkrafterna. Så är det fortfarande, jag får regelbundet samma svar av medarbetare i tillverkande företag; produktivitet och bättre arbetsmiljö står i fokus för investeringar i automation och robotisering.

Idag är automation och robotisering både en nödvändighet och möjlighet för industriell tillverkning i höglöneländer som Sverige – men inte tillräckliga för industriell produktion någonstans i världen. Industrin drivs av kunder. Därför behöver analyser om automatisering och robotisering i företag börja med kunderna: Vad köper de idag, imorgon och varför? Grunden för effektiv produktion med automation är sedan hur produkterna konstrueras, materialflödena utformas, flexibilitet skapas och kompetens byggs hos medarbetarna i företaget.

Den teknikutveckling som sker gör att valmöjligheterna också ökar. Exempel är robotar som kan installeras och programmeras på enklare sätt än tidigare, nya möjligheter till samarbete mellan människa och robot, ny teknik för säkerhetslösningar och att använda 3D-printers för gripdon och fixturer. Genom testbäddar möjliggörs industriell provning innan produktion. Vid RISE finns sådana testbäddar med robotlösningar för exempelvis sammanfogning, hängning av gods och additiv tillverkning.

Genom Robotlyftet kan nu små och medelstora företag utan kostnad göra en förutsättningsanalys för automation och robotisering. På Tillväxtverkets uppdrag driver IUC Sverige detta arbete tillsammans med Automation Region, Robotdalen och RISE. Robotlyftet erbjuder därefter via Tillväxtverket automationscheckar som stöd för förstudier inför en investering.

Robotlyftets arbetssätt har starka rötter i Produktionslyftet, i FoU om flexibel automation genom Vinnova och Produktion2030, samt satsningar som Robot till tusen. Företag som gått igenom Produktionslyftet har också visat bättre beställarkompetens för automation. Genom det samarbete med företag som Produktionslyftet och Robotlyftet skapat är det alldeles klart att det finns riktigt goda förutsättningar att fortsätta bygga industriell produktion i Sverige.

Med önskan om en riktigt fin sommar!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer