Produktionslyft och arbetsglädje på Luni Metall

Notis · 2022-10-10

Med systemlösningar inom rör och plåt vill Luni Metall i Hillerstorp vara en ledande partner till krävande produktägare – och dessutom regionens bästa arbetsplats. Under 2021 gick företaget in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram, där de bland annat har fokuserat på att förstärka affärsidé och gemensamma värderingar.

– Det här är en resa som vi gör tillsammans, hela företaget, säger Åsa Artfjäll, ansvarig för inköp och logistik. Vi vill utvecklas till­sammans och alla är väldigt engagerade och hjälps åt.

Läs reportage om Luni Metalls utvecklingsarbete på Gnosjöregionens webbplats →

 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer