Produktionslyft på viktig industrikonferens

Artikel · 2013-03-28

Monteringsforum arrangerade i år för nittonde gången sin Monteringskonferens, liksom ifjol på Filmhuset i Stockholm. Under konferensen presenterades vinnarna av Svenska Monteringspriset – som delats ut sedan 2000 – och flera av de medverkande hade direkt eller indirekt koppling till Produktionslyftet, som exempelvis företagsledaren Carl Bennet och VINNOVAs handläggare Tero Stjernstoft.

Till höger, i bakgrunden, håller konferensledare Björn Langbeck ett
vakande öga när Lars Medbo från Chalmers håller sin presentation.

Den 13 mars genomfördes årets Monteringskonferens, anordnad av Monteringsforum med Swerea IVFs Annika Nilsson och Björn Langbeck – som även arbetar som coach inom Produktionslyftet – som drivande arrangörer. Ett 100-tal deltagare samlades på Filmhuset för att lyssna till bland andra nämnde Björn Langbeck och VINNOVAs Tero Stjernstoft. Dessutom delades Svenska Monteringspriset ut under dagen, där prisutdelare var företagsledaren Carl Bennet.

Inledande välkomsthälsning levererades av Lars Oxelmark från Scania, ordförande i Monteringsforums råd. Därefter tog Björn Langbeck över under rubriken ”Utmaningar inom montering för svensk industri – detta måste vi lyckas med!” Montörer i svenska företag monterar idag cirka 15 20 minuter per timme, resten av tiden går åt till att hämta, leta, vänta på besked eller på kollegan. Björn hade flera exempel på förbättring på 30 50 % och berättade att i vissa fall kan montörens monteringstid fördubblas. Så vad är haken?

Det krävs en del omorganisering av arbetet. Exempelvis kan materialhanteringen skötas av någon annan än montören; överhuvudtaget ger specialisering vinster. Själva monteringsplatserna bör också specialiseras, vilket ger möjlighet till bättre hjälpmedel som i sin tur leder till snabbare montering (vilket kräver färre monteringsplatser). Gamla tumregler som ”en montör, ett bord, en vecka = en produkt” måste överges. Kill your darlings!

En engagerad och inspirerande Tero Stjernstoft från Vinnova berättade
om de positiva effekter som de företag som arbetat med Produktionslyftet kunde uppvisa.

Att flytta till låglöneländer framstår – med tanke på den inhemska potentialen – som både ogenomtänkt och dumt. Dessutom är vi dåliga på att ta till oss ny kunskap, att utnyttja våra nyanställda från högskolan som kommer in med ny forskningskunskap. Vi måste våga utmana och fokusera på flödet!

Efter Björns presentation med flera intressanta exempel var det dags för Tero Stjernstoft från VINNOVA att en gång för alla slå fast att ”Företag som satsar på Lean blir mer framgångsrika än sina konkurrenter”. Tero betonade också hur mycket han uppskattade att vara på plats på just Monteringskonferensen, eftersom det ofta är i monteringen det visar sig om Lean-arbetet fungerar eller ej … Till stöd för sin ganska utmanande rubrik presenterade han en rapport gjord av SP på VINNOVAs beställning, där företag som medverkat i Produktionslyftet jämfördes med en referensgrupp bestående av liknande företag.

2009 var ett tufft år med finanskris då många av de företag som var med i Produktionslyftet gick med förlust. Det som hände efter krisåret var dock häpnadsväckande; redan 2011 hade Produktionslyftsföretagen passerat referensgruppen gällande i stort sett samtliga nyckeltal. VINNOVAs slutsats är att Produktionslyftet har hjälpt de deltagande företagen att öka sin konkurrenskraft.

Det finns en naturlig koppling mellan innovation och tillväxt, och utan tillväxt faller Sverige. Det är tillväxt som skapar överskott och efterfrågan, något ”status quo” finns inte. Vi måste utvecklas hela tiden för att behålla en långsiktig konkurrenskraft och där är Produktionslyftet ett bra exempel, menade Tero. Lean är av VINNOVA identifierat som ”organisationsinnovation”, det vill säga det handlar inte bara om produkter utan en organisation som ständigt förbättras och som därmed driver affärsmodeller och produktutveckling etcetera.

Moa Hedestig, produktionstekniker på Produktionslyftsföretaget Indexator,
berättade om vinsterna de gjort tack vare sitt projekt kring förbrukningsstyrd produktion och montering.

En enkel undersökning – handuppräckning – visade att ungefär hälften av åhörarna på Monteringskonferensen hade hört talas om Produktionslyftet. Det var glädjande med så pass stort igenkännande, även om Produktionslyftet idag är inne på sitt sjunde operativa år. När programmet startade var det med medel från de tre finansiärerna Tillväxtverket, KK-stiftelsen och VINNOVA, men för de nya företag som nu inleder sitt arbete med Produktionslyftet är det VINNOVA ensam som är med som finansiär. Tero framhöll också programmets viktiga intressenter, IF Metall och Teknikföretagen, vars engagemang i mångt och mycket legitimerar arbetet och som också tar en nyckelroll i nästa fas.

Ytterligare en föreläsare med anknytning till Produktionslyftet var produktionstekniker Moa Hedestig från Indexator Rototilt AB, ett av två Produktionslyftsföretag från lilla Vindeln i Västerbotten. De har stadigt ökat sin produktionstakt sedan flera år tillbaka och 2012 slog de i taket. De hade fulla lager, ett överbelastat system, långa väntetider … Men istället för att bygga ut lagret bestämde de sig för att göra tvärtom, vilket ledde till projektet ”Förbrukningsstyrd produktion och montering”.

Moa presenterade engagerat projektet där de idag har frigjort 1,2 miljoner kronor ur lager tack vare eliminering av mellanlager och begränsat antalet produkter i arbete. Förutom mindre lager har de minskad överproduktion och kortare ledtider. Som framgångsfaktorer framhöll Moa att de hade en bra grund att stå på tack vare sina engagerade och delaktiga medarbetare, samt företagets medverkan i Produktionslyftet.

Ett 100-tal åhörare fick ta del av ett tiotal föreläsningar och
presentationer – märande och lärande.

Föreläsare under dagen var också – bland andra – Anna Davidsson från Volvo Car Corporation (”Strategiskt val av externa forskningsprojekt att delta i”), Daniel Gåsvaer från Swerea IVF och Mälardalens högskola (”Förbättra i små steg, Kaizen, är inte allt – stora steg, Kaikaku, behövs också”), Lars Medbo från Chalmers, forskare och aktiv inom Produktionslyftet (”Effektiv montering förutsätter smarta materialfasader”) samt fjolårets vinnare av Svenska Monteringspriset, ABB Components i Ludvika, representerade av produktionschef Linda Wennberg (”Prisat produktionssystem – så här har vi jobbat vidare för att bli ännu bättre”). Det är tyvärr omöjligt att här referera samtliga, trots att de alla var både intressanta och inspirerande.

Däremot ska vi presentera vinnarna av Svenska Monteringspriset 2013, vilket tilldelades Anders Bergdahl och Jonas Pettersson vid Volvo Group Trucks Operations i Köping. De har i sitt projektarbete haft ett tydligt mål – snabba flöden – där de skapat tydliga flöden för detaljer och förmonterade komponenter fram till den redan uppbyggda slutmonteringen. Med moderna autotruckar har de kopplat samman stationer i en öppen layout och totalt sett har arbetet lett till minskad kapitalbindning, betydligt kortare ledtider och kraftigt minskade transporter.

Svenska Monteringspriset har delats ut sedan 2000 och för att få priset måste det arbete som nomineringen gäller vara realiserat och genomfört samt uppfylla de kriterier som ställs; det är inte innovationspris utan ett produktionspris som premierar duktig produktion. Vid två tillfällen sedan starten har de nominerade förslagen inte fyllt kraven och ingen utdelning har skett, vilket säger en del om höjden på priset.

Carl Bennet delar ut Svenska Monteringspriset till Anders Bergdahl
och Jonas Pettersson vid Volvo Group Trucks Operations i Köping.

Årets prisutdelare var Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge, Lifco och Elanders. Även här finns en koppling till Produktionslyftet, då två företag i Carl Bennets koncern, Leab och Modul-System, har deltagit i programmet. Carl framhöll att Produktionslyftet varit mycket bra för ”hans” företag och konstaterade bland annat att på Leab, tillverkare av elektronik, är personalen idag mycket mer motiverad och delaktig. De har noterat förbättringar på flera KPIer och vid en jämförelse mellan 2012 och 2009 så har leveranssäkerheten ökat med 36 procent, produktiviteten med 10 15 procent, sysselsatt kapital har minskat med 40 procent och frisknärvaron har ökat med 4 procent.

För Modul-System, som tillverkar inredningar till servicebilar, har arbetet lett till betydligt förbättrad kommunikation, snabbare genomloppstider samt gett dem möjlighet att reducera färdigvarulagret så att de klarar specialorder bättre. Ledtiderna har blivit kortare, de utnyttjar mycket mindre yta och har ett mer flexibelt flöde. Carl Bennet är mycket nöjd med företagens ”produktionslyft” och han sammanfattade enligt följande: ”Vår bedömning är att detta är första steget och vi måste fortsätta på den här vägen …”

Monteringskonferensen har med rätta etablerats som en av de viktigaste industrikonferenserna i Sverige, med utdelningen av Svenska Monteringspriset som grädde på moset. Att Produktionslyftet denna gång kunde medverka genom olika ”ombud” ser vi som väldigt positivt, på samma sätt som vi ser fram emot nästa års arrangemang!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer