Produktionslyft till nya höjder

Ledare · Anna Bird • Regionledare Östra Mellansverige · 2014-03-27

Som regionledare från juni 2013 har mitt huvuduppdrag varit att etablera den styrgrupp som ska driva arbetet mot en tredje omgång av Produktionslyftet. Gruppen består idag av representanter från viktiga spelare för framtidens industri: IF Metall, Teknikföretagen, Automation Region, Mälardalen Industrial Technology Centre (MITC), Linköpings universitet, IUC Öst, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Vi har hittills träffats fem gånger och arbetar för att sätta riktlinjerna för arbetet framöver samt sammanställa ansökan om strukturfondsmedel för fortsatt utveckling och drift av programmet i regionen.

Jag ser framför mig ett starkt samarbete där alla parter jobbar tillsammans för att stärka regionens tillverkande företag. Mälardalens högskola har lång erfarenhet av samverkan med närliggande industri, bland annat genom framgångsrika initiativ som MITC och Automation Region. I och med att Produktionslyftet blir regionalt starkare får de företag vi samarbetar med ta del av det framgångsrika arbete som programmet representerar, samtidigt som vi når ut till det nationella nätverk som byggts upp runt Produktionslyftet. Vi är snarare en metodik än en organisation vilket gör att aktörer med annars skilda intressen kan anamma arbetssättet och jobba tillsammans för en starkare industri. Vårt mål är att etablera ett nära samarbete där alla parter bidrar med kompetens och nätverk samtidigt som vi stärker våra egna organisationer och arbetet mot företagen.

Produktionslyftet i Östra Mellansverige omfattar en geografiskt stor region med en betydande andel av Sveriges tillverkande industri. Vår styrgrupp representerar tydligt denna industri – med hjälp av forskning och kompetens vid våra högskolor ska vi lyfta produktionen i regionen till nya höjder.

Anna Bird • Regionledare Östra Mellansverige

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer