Produktionslyftet arbetar för nollutsläpp i Net Zero Industry

Notis · 2024-03-26

Under mars startade de första programmen inom den nya satsningen Impact Innovation som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Produktionslyftet deltar i aktörsgruppen för programmet Net Zero Industry som ska accelerera den svenska tillverkningsindustrins arbete mot nollutsläpp.

Lansering av Impact Innovations fem första program på Kulturhuset i Stockholm den 14 mars. Moderator Beata Wickbom och Mats Lundin vid presentationen av Net Zero Industry. Foto från impactinnovation.se.

Arbetet med Net Zero Industry leds av Mats Lundin på Teknikföretagen, som tidigare har varit engagerad i Produktionslyftets styrelse.

– Under de senaste åren har vi sett hur politikens ambitioner inom hållbarhet har varierat, säger Mats Lundin. Utvecklingen i näringslivet har dock varit konstant och vi ser att hållbarhet och cirkuläret är allt viktigare för företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Det är ett område som måste prioriteras om vi vill ha en världsledande svensk industri i framtiden.

Insatserna inom Net Zero Industry riktas mot att öka samarbetet inom områden där industrin och samhället måste hjälpas åt för att åstadkomma förändring. Det gäller till exempel återvinning av komponenter, där lagstiftningen inte är anpassad för cirkulära affärsmodeller. Programmets mål inkluderar en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning till år 2040. Enligt Mats Lundin krävs ett holistiskt angreppssätt för att nå de ambitiösa målen.

– De större företagen är beroende av sina underleverantörer där vi till stor del hittar små och medelstora företag, säger Mats Lundin. Vi måste arbeta med hela värdekedjan och få helheten att fungera. Det betyder att alla aktörer kan få nytta av insatserna, men det kommer också krävas ett stort eget ansvar för utveckling och förändringsarbete.

Programmet drivs av Teknikföretagen tillsammans med RISE. Produktionslyftet deltar i en aktörsgrupp där det även finns representation från akademin, regioner och andra organisationer som arbetar med industriell utveckling.

– För mig är det tydligt att företag som lyckas med hållbarhetsarbetet har gjort sin hemläxa, säger Mats Lundin. De har koll på sina grundprocesser och de vet vilka resurser som förbrukas i verksamheten. Det krävs en stabil grund för att bygga ett hus, och ur den aspekten ger Produktionslyftet ett väldigt bra utgångsläge för hållbarhetsarbete.

De fem första programmen från Impact Innovation presenterades vid ett lanseringsevent på Kulturhuset i Stockholm den 14 mars. Under våren kommuniceras erbjudanden och olika insatser inom Net Zero Industry, något som vi får anledning att återkomma till.

– Jag ser fram emot att starta arbetet med att hitta fungerande lösningar på systemnivå, säger Mats Lundin. Fokuserade insatser på exempelvis energieffektivisering kan vara bra, men det uppstår ofta suboptimeringar med oönskade effekter i andra delar av värdekedjan. Nu ska vi lyfta blicken och koppla ihop insatserna till ett system där industri, samhälle och andra aktörer hjälps åt för att skapa positiva effekter.

Läs mer satsningen Impact Innovation →
Läs mer om programmet Net Zero Industry →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer