Produktionslyftet – en pigg tioåring

Ledare · Björn Langbeck • Tillväxtverket · 2016-08-30

Ett gäng entusiaster fick efter mycket hårt arbete igång en satsning på utveckling av produktionen i Sverige. Gänget visste att de var på rätt spår, för produktionsutveckling hade inte varit efterfrågat under en tid. Det hade varit en tid då outsourcing till låglöneländer gällde, fast de kallade det för lågkostnadsländer.

Satsningen kallades Produktionslyftet och tanken var att den skulle vara långsiktig. Produktionslyftet har nu funnits i 10 år och över 200 företag har fått hjälp att göra sitt respektive lyft. Forskningsfinansiärer har ofta 10 år som bortre gräns för långsiktiga satsningar och vi kan därför undra vad som ska hända med Produktionslyftet. Avveckling? Utveckling? Förändring?

Jag törs påstå att avveckling inte är aktuellt. Produktionslyftet har ett starkt stöd hos finansiärerna (Vinnova och Tillväxtverket) och även vid Näringsdepartementet är Produktionslyftet känt. Alla känner dessutom till att Produktionslyftet är en lyckad satsning. Att den varit lyckad är, påstår jag, ett resultat av att finansiärerna stått bakom Produktionslyftet även om det ibland varit lite mindre pengar tillgängliga, ett ständigt utvecklingsarbete lett av Swerea IVF och en öppenhet hos alla coacher att hela tiden ta till sig nya arbetssätt. I tillägg till detta har det varit ett intensivt arbete med marknadsföring, lett av den oförtröttlige Hans Reich. Lägg därtill bra utbildningar på avancerad nivå och framgångsreceptet är klart.

I augusti gjorde finansiärerna en rundresa och besökte fyra tidigare Produktionslyftsföretag. Resan kallades ”Finansiärerna goes to Gemba” och det var verkligen vad det handlade om. Företagen berättade om sina erfarenheter och visade stolt upp sina produktionssystem. Alla fyra företagen kunde också berätta hur de idag mår mycket bättre. Ett par saker var extra intressanta, bland annat sa flera företag att de inte har problem med personalförsörjningen. De egna anställda har mer börjat tipsa kompisar och släktingar om att börja jobba där de själva jobbar. En annan intressant punkt var att ledningen i företagen har bättre kontroll på detaljer i vardagen, men det gäller även resten av medarbetarna. Effekten av detta är att dagens produktion tuffar på utan att ledningen måste detaljstyra; ledningen får tid till annat, nämligen att blicka framåt, ha kontakt med nöjda kunder och annat som ledningen ska göra men inte alltid hinner med.

Vad ser då jag för utveckling i kristallkulan? Jo, först och främst en stabil nationell organisation som får anslag i treårsperioder. Fördjupningsresor inom digitalisering och automation finns runt hörnet (börjar genomföras 2017?). En närmare kontakt mellan Produktionslyftet och EEN (Entrprise Europe Network) där Produktionslyftscoacher kan få utökade uppdrag i att hjälpa små och medelstora företag i affärsutveckling och/eller internationalisering. Jag ser också Produktionslyftet som ”permanent”, bland annat eftersom de nu håller ihop programmet via helt nya avtal, vilket innebär att Produktionslyftet finns även om det skulle bli ett mindre glapp i finansieringen.

De avtryck som Produktionslyftet hittills gjort i svensk industri är värda all uppskattning från såväl myndighets- som företagshåll. Den stora utmaningen är att nå fler företag. Det finns ca 4000 tillverkande företag i Sverige med fler än 10 anställda. 230 av dessa har gått igenom Produktionslyftet. Låt oss anta att ungefär lika många har arbetat med Lean på samma avancerade nivå men med stöd från andra eller på egen hand. Det gör att ytterligare över 3000 företag borde gå igenom Produktionslyftet. Marknaden kan alltså knappast betraktas som mättad. Dessutom utgör tidigare Produktionslyftsföretag en grupp som i sig är mottaglig för ytterligare förbättringar; även av den anledningen krävs att Produktionslyftet når fler.

Till sist: Grattis Produktionslyftet till tio framgångsrika år! Nu hoppas alla på ytterligare framgångar under de kommande åren. Jag är övertygad om att det kommer att bli så, eftersom det finns så många oerhört kompetenta personer inom Produktionslyftet och att finansiärerna vet att Produktionslyftet gör skillnad!

Björn Langbeck • Tillväxtverket

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer