Produktionslyftet får en fortsättning!

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2009-12-28

Produktionslyftets första programperiod börjar nu närma sig slutfasen, där vi under 2010 kommer arbeta vidare med er Produktionslyftsföretag som startade arbetet 2009 – men där övriga aktiviteter är så gott som slutförda. Det känns därför fantastiskt bra att kunna meddela att det blir en fortsättning med en andra programperiod. Detaljerna är inte klara, exakt hur upplägget ser ut får vi återkomma till. Det vi vet är att detta betyder att det arbete vi alla lagt ner under första programperioden har uppskattats, vilket vi sett i både forskningsrapporter och utvärderingar av programmet. Det betyder också att vi får förtroendet att fortsätta arbeta med det vi brinner för och tror på: Att stötta svenska företag i deras Lean-arbete! Vi vet också att vi ska utveckla programmet ett rejält steg vidare under den kommande programperioden, med Produktionslyftsnoder i åtta regioner där lärosäten kommer arbeta tillsammans med kompletterande regionala aktörer, såsom IUC-bolag och andra företagsnätverk och coacher.

Befintliga partnerhögskolor kommer att ta större roll i att utveckla arbetet i sina regioner, och i ytterligare fyra regioner kommer nya partnerhögskolor in. Detta innebär att vi kommer nå ut bättre över hela landet, och finnas närmare företagen, samtidigt som vi kommer ha en tydlig nationell koordinering och kvalitetssäkring. Under de senaste veckorna har jag besökt flera av regionerna för att diskutera samverkan och medverkan i Produktionslyftet. Jag känner att det finns ett stort intresse och engagemang för detta, vilket bådar gott inför samarbetet den kommande programperioden. Tack alla för ett gott samarbete under det gångna året;jag ser verkligen fram emot att fördjupa dialogen och hitta formerna för nästa steg i Produktionslyftets utveckling! Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer