Produktionslyftet får fortsatt stöd av Tillväxtverket

Notis · 2017-01-30

Tillväxtverket fortsätter att satsa på Produktionslyftet för perioden 2017-2019. Swerea IVF, som är huvudman för Produktionslyftet, får tillsammans med övriga partner 21 miljoner kronor för att stärka små och medelstora företags produktionskompetens inom ramen för programmet. Tillväxtverket har tillsammans med VINNOVA (initialt även KK-stiftelsen) finansierat Produktionslyftet i tio år.

– Att ett program håller på så länge är ovanligt och vi avser att verka och utvecklas länge än, säger Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. Samtidigt tror jag att uthållighet är viktig för svensk industri som helhet, vi behöver bygga vidare på det vi har.

Produktionslyftet arbetar med Lean som grund och strävar efter att hela tiden förbättra utifrån företagens egna utmaningar och behov, men parallellt också titta på det nya och utifrån det se vad som ytterligare kan göras. Det handlar om att både förbättra OCH förnya för att ge stöd till Sveriges industriföretag att öka sin förbättrings- och förnyelseförmåga. Detta är Produktionslyftets drivkraft; att visa på sätt att effektivisera och få kontinuitet i företagens förnyelseprocesser samt att visa på nya möjligheter framåt.

– Sju miljoner kronor per år under tre år känns som en bra grund att driva arbetet vidare utifrån, säger Birgitta Öjmertz. Det ger oss möjlighet att både fortsätta med de delar vi arbetat med sedan tidigare och även att bygga vidare för en verksamhet kopplad till andra områden som exempelvis digitalisering.

Enligt Tillväxtverket är det första gången som verksamhetsbidrag fördelats för tre år genom öppna utlysningar där alla som uppfyller kriterierna har kunnat söka. Allt för att få så bra ansökningar som möjligt och trygga en effektiv och rättssäker hantering. Några andra av de tiotal organisationer som tilldelats verksamhetsbidrag under perioden är Swedish Incubators and Science Parks, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign och NyföretagarCentrum Sverige. Totalt rör det sig om 171 miljoner kronor som ska fördelas, pengar till olika insatser som bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. För mer information kontakta gärna birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer