Produktionslyftet får verksamhetsbidrag för åren 2017-2019

Notis · 2017-01-30

Produktionslyftet har pågått i tio år och har under den tiden haft finansiering från Tillväxtverket, Vinnova och KK-stiftelsen. Genom åren har omkring 230 företag fått stöd i att införa moderna arbetssätt, baserade på Lean, under ett 18 månader långt program. För första gången har nu Tillväxtverket beviljat verksamhetsbidrag till Produktionslyftet. Det innebär att den nationella strukturen med coachsamordning, regionledare och erfarenhetsutbyte fortsatt har en stabil bas att stå på. Syftet med verksamhetsbidraget är just att finansiera sådana nationella samordningar som många menar behövs, men som är svåra att finansiera.

– Produktionslyftet har haft stor betydelse för många företag och det är glädjande att vi på detta sätt kan medverka till att fler företag får samma möjlighet, säger Karin Rydén, enhetschef för Affärsutveckling på Tillväxtverket. I höstas besökte vi på Tillväxtverket, tillsammans med Vinnova, fyra företag som gått igenom Produktionslyftet och det var en sak som jag särskilt noterade hos dem – de sade att rekryteringen går lättare nu, de anställda rekommenderar andra att börja arbeta i företaget. Det här visar att Produktionslyftet leder till en förändring på många områden i företagen.

Även Vinnova är glada över att Tillväxtverket beviljat verksamhetsbidrag.

– Produktionslyftet är ett exempel på bra samverkan mellan myndigheter. Vi på Vinnova är väldigt glada över att Tillväxtverket nu kan ge verksamhetsstöd till Produktionslyftet och säkerställa att den framgångsrika metodiken kan nå fler företag. Vi ser att Produktionslyftet har betydelse för små företags utveckling. Tillsammans med Tillväxtverket har vi bidragit till såväl utveckling i företag som vidareutveckling av själva programmet Produktionslyftet, säger Margareta Groth, enhetschef för Industriell utveckling på Vinnova.

Produktionslyftet har uppmärksammats på många olika sätt. När Regeringen i höstas beslutade att ge Tillväxtverket ett uppdrag som kallas ”digitaliseringslyftet”, nämndes bland annat att erfarenheter från Produktionslyftet skulle beaktas vid genomförandet. Nu hoppas både Tillväxtverket och Vinnova att ännu fler företag ska gå igenom Produktionslyftet. Visst är det bra att 230 företag gjort det, men för Sveriges skulle behöver många fler göra denna typ av förändring. Nu finns finansiering för samordningen och med den stabilitet det innebär hoppas myndigheterna att Produktionslyftet når många nya företag.

Mer information har Produktionslyftets programdirektör birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer