”Produktionslyftet ger oss tid!”

Notis · 2020-11-18

Ja, så är det faktiskt enligt företaget Kallskänksgourmé; deras möten i Produktionslyftet ger dem tid att på ett fokuserat sätt analysera, dela med sig och driva utveckling tillsammans! Kallskänksgourmé är ett anrikt företag i Växjö som under flera decennier har levererat utsökta delikatesser till i första hand småländska gourmander. Under 2019 var verksamheten inte hållbar längre och efter en konkurs köptes företaget upp av Einar Operating, som driver den nu elva personer starka styrkan på ett målinriktat och positivt sätt. Flera stora grepp har tagits gällande både produkter, kunder och samarbetsparter och sedan sommaren 2020 även ett strukturerat förändringsarbete tillsammans med Produktionslyftet.

Att ta sig tid (som det faktiskt handlar om) att arbeta igenom både nuläge och det önskade framtida läget inom styrgruppen har givit många positiva effekter och resultat på både verksamheten och på det personliga planet. Genomgång av intressenternas krav och förväntningar på Kallskänksgourmé och deras produkter, flödeskartläggning och ägarens berättelse om sina drivkrafter, sin framtidsvision och de mål han satt upp har gett gruppen en tydlig bild av nuläget liksom ett tydligt mål på ett år sikt – vilket är det de arbetar mot nu. Med det målet klart har fem olika hinder identifierats och ett första steg har tagits inom alla dessa, som alla leder mot målet.

De händer saker på Kallskänksgourmé hela tiden! Varje gång Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson kommer dit kan de visa och berätta om frysar som flyttats, råvaror på nya platser närmare produktionen, sidostationer, introduktion av medarbetare, citronmaskiner som testats och räkor som ligger kvar på räksmörgåsen! Vid nulägeskartläggningen berättades att personalen kände sig orolig, stressad, saknade information och klagade på varandra och systemet, vilket senare identifierades som ett hinder att arbeta med. Ett morgonmöte med hela personalen, synpunkter som lyssnas och snabbt ageras på, en tydligare planering av dagens arbete och ett aktivt val att lyfta goda exempel och gott humör har skapat ett team som nu trivs bättre på jobbet, samarbetar bättre och skrattar mycket tillsammans – ”alla trivs bättre och vill verkligen kämpa!” Ledare tränar på sina nya roller och utvecklas genom att både få och ge stöd som gör att de känner sig tryggare i sina roller.

Några reflektioner från Produktionslyftets Lean-coach hos Kallskänksgourmé i synnerhet och Produktionslyftet i allmänhet är att en av de bästa stunderna är när styrgruppens deltagare får ta del av ägarens story; hur hen tänkte vid ett eventuellt köp, vad som driver och motiverar, hur framtidsvisionerna ser ut, vilken tilltro till verksamheten och personalen som finns med mer – det är påtagligt att se den stolthet, trygghet och motivation som personerna då upplever. ”Framtiden är spännande” var en spontan reaktion.

Andra goda tillfällen är till exempel när styrgruppen berättar för varandra och Produktionslyftets Lean-coach om varför de behöver förändring, vad de har genomfört och hur det har tagits emot i övriga organisationen och viljan att utvecklas ännu mer lyser igenom. Att se personlig utveckling genom Produktionslyftet är också fantastiskt, att alla upplever att de bidrar, har förmåga, blir lyssnade på och får utrymme skapar starkare personer och grupper. Till sist en kommentar från en deltagare om att Produktionslyftets Lean-coach coachar på distans: ”Det funkar bra, men är konstigt. Det är roligare när du är här!”

Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer