”Produktionslyftet har bidragit till medvind”

Artikel · 2020-12-22

Med avstamp i ett förstärkt Startprogram inledde Recotech i Arboga sin 18-månadersresa med Produktionslyftet sommaren 2019. Trots tuffa tider och stora utmaningar kan de nu se tillbaka på en period med både ökad personal och orderingång och en nystart inför deras resa in i framtiden.

Recotech producerar, bearbetar och reparerar komponenter för extrema miljöer. Produktionen är främst inriktad mot komponenter till gasturbiner och kringutrustning till JAS Gripen. Under våren 2018 var ledningsgruppen med i Digilean– ett program i samarbete mellan Produktionslyftet och det regionala projektet Transmission i Östra Mellansverige som MITC/MDH driver – där Lean och digitalisering var i fokus. Digilean inleddes med innehållet i Produktionslyftets Startprogram och var förstärkt med ungefär lika mycket ytterligare tid i form av fördjupade träffar och coachning.

VD och ägare Bosse Tell.

– Det började med Digilean och det alla idag pratar om, Industri4.0, där företagen måste utvecklas mot digitalisering för att stärka konkurrenskraften, berättar Recotechs VD och ägare Bosse Tell. Det är huvudsyftet med hela Produktionslyftet, att i slutänden få företagen till att bli mer konkurrenskraftiga.

När de inledde arbetet med Digilean kom de snabbt till insikt att de låg mer efter inom digitalisering än vad de borde göra och det var tydligt att det fanns mycket mer de kunde göra. Projektledarna för Digilean rekommenderade att Recotech skulle söka till Produktionslyftet i anslutning till att de avslutade tvåmånaderssatsningen inom Digilean. Sagt och gjort, redan i juni 2019 påbörjades 18-månaders resan som en naturlig övergång från Digilean.

– I samband med detta var vi i ett jobbigt läge på grund av en stor kunds minskade behov och hade lite svårt att komma igång, berättar Bosse. Samtidigt kunde vi rikta in oss på ett antal fokuspunkter, exempelvis att leverera ut i tid, vilket snabbt gav tydliga och synbara resultat.

Under tuffa förutsättningar från kund drevs daglig styrning igenom och Recotech klarade av att leverera så att företaget överlevde. Parallellt arbetades det med att effektivisera det löpande arbetet inklusive mötesstrukturen. Under resans gång har det sedan vart några svåra perioder och uppgifter som de fått arbeta hårt för att lösa. Det Produktionslyftet främst bidragit med är företagets förmåga till förändring. Att genomföra förändringar i ett företag innebär ofta att arbeta i motvind, men enligt Bosse har Produktionslyftet istället bidraget till en medvind i det arbetet med att få till en förändringsprocess.

– Produktionslyftets metodik innebär att börja med affärsidén, strategi och målbild, konstaterar Bosse. Vi fick hjälp med att sätta en verksamhetsplan och att föra ut idéer, tankegångar och gemensamt arbetssätt i organisationen.

Arbetet landade i skriften Vår framtid som beskriver Recotechs resa in i framtiden. Det är lite av ”story telling” med avstamp i företagets historia med försvaret, ett ursprung de delar med exempelvis Saab och GKN. Det är en spännande historia och dokumentet skapar både en gemensamhet vad gäller grunden liksom en gemensam färdväg framåt. Mycket av tankarna bakom Produktionslyftet går ut på att involvera medarbetare från alla avdelningar och fack i en gemensam styrgrupp.

– Visst fanns det ett visst motstånd i början med snart förstod alla som var med vikten av förändringsprocessen och blev alltmer engagerade i arbetet, berättar Bosse.

Det innebar också att det som gjordes inom Produktionslyftet spreds ut i verksamheten mycket snabbare än om det ”bara” hade varit något som kom från ledningen. Tillsammans började man bena ut en beskrivning kring vart de ville, ett önskat läge samt deras aktuella nuläge – vilka utmaningar och hinder fanns?

Gerardo Dominguez Crespin, Teamledare och CNC-operatör.

– Att få vara med och påverka utvecklingen av projektet gav mig självförtroende att tillsammans med mina arbetskamrater driva förändringsarbetet, säger Gerardo Dominguez Crespin, Teamledare och CNC-operatör.

Efter de initiala mötena inleddes de första stegen på resan, där valdes vissa pilotområden ut för den kommande förändringsresan. Det omfattade inte bara produktionsavdelningar utan även administration och försäljning, allt med fokus på kunden.

– Produktionslyftet erbjöd också utvecklingshjälp av nya arbetssätt med hjälp av olika modeller och teorier som vi fick presentera var fjortonde dag, säger Bosse. Kontinuiteten i Produktionslyftets upplägg innebär ett löpande arbete med ständiga förbättringar.
Nu är tiden med Produktionslyftet i det närmaste över och därmed också samarbetet med och coachningen från Produktionslyftets Lean-coach David Andersson och hans kollegor. Oavsett de utmaningar som Recotech står inför så är man bättre rustade inför framtiden och det är positivt, säger Bosse.

– Jag ser många områden där vi kan bli bättre och nu har vi verktygen och förståelsen att genomföra förbättringarna, säger Gerardo.

Recotech arbetar på en internationell spelplan där konkurrensen gör att man måste bli bättre och ständigt utveckla sina produkter efter gällande behov. Bara i år har de ökat personalstyrkan med över 20 procent och har en högre orderstock än på många år, så de är onekligen på rätt väg. Tittar man i backspegeln så syns det att det har hänt mycket under de senaste 18 månaderna.

– Nu gäller det att inte längre luta sig mot duktiga externa coacher utan istället själva agera coacher i vårt förändringsarbete och fortsätta att ta intryck från omvärlden, avslutar Bosse. Om vi sitter still betyder det i praktiken att vi rör oss bakåt då konkurrenterna också blir ständigt bättre. Vi måste fortsätta med våra ständiga förbättringar, bra kan alltid bli bättre!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer