Produktionslyftet i Roslagsgjuteriet

Ledare · Crister Ek • Vd Roslagsgjuteriet AB · 2013-11-29

Bild

Roslagsgjuteriet har en lång tradition av att gjuta komplext järngjutgods i små och medelhöga volymer till industriella kunder i Norden. Vi kombinerar ett stort hantverkskunnande med modern produktionsteknik, simulerings- och analysutrustningar för att möta våra kunders höga krav på komplicerat gods i anpassade material. Efter krisens år 2008 och 2009 blev det mycket tydligt att en omsvängning skett i branschen med krav på bland annat minskade lager, ökad kundorderstyrning och en avsevärt högre leveranssäkerhet.

Vårt svar på detta var att genomföra ett flertal olika förbättringsprogram i olika områden, med målet att öka kundfokus och leveranssäkerhet. Resultatet blev ibland punktmässigt bättre men utan någon större medverkan från vår stolta organisation – och en snarare sämre leveranssäkerhet än tidigare. Känslan av att vi behövde ett helhetsgrepp växte sig stark, utan att vi egentligen visste hur det skulle gå till.

Under 2012 introducerades vi för Produktionslyftet genom två kontakter från mitt tidigare arbetsliv, kontakter som nu jobbade som Lean-coacher för Produktionslyftet. Idén var att vi tillsammans med en av våra partner inom bearbetning – Roslagsverkstäder AB – skulle jobba både enskilt och tillsammans i ett större produktflöde som finns mellan företagen. Detta projekt skulle sedan generera arbetssätt och metodik som kunde introduceras i hela företaget tillsammans med en större utbildningsinsats.

Viktigt och absolut nödvändigt var också att avdela resurser i form av förändringsledare och tid för övriga att delta i arbetet. I vårt fall var det Hans Andersson och Håkan Albinsson som tog rollen som våra ledstjärnor i det interna arbetet. Programmet startades i augusti 2012 med en omfattande utbildningsinsats där, förutom nämnda Hans och Håkan som genomgått Lean-utbildningen, ytterligare tolv personer (styrgruppen) genomgått en fördjupad Lean-utbildning och samtliga medarbetare genomgått en grundutbildning i Lean (med bland annat Lego-spel). Pilotprojekt gav oss:

  • Kanban styrning av ingående detaljer och ingen förtida produktion
  • Tillverkning mot kundorder och inte, som tidigare, mot lager
  • Ökad flexibilitet
  • 45 procent lägre lagervärde genom att antalet produkter som lagerhålls har minskat från cirka 2500-3000 till cirka 1200 stycken i en säkerhetsbuffert

En förbättring av leveranssäkerheten från 65-70 procent till 98-100 procent.

Var är vi då idag, nästan ett och ett halvt år senare? Styrgruppen har tillsammans arbetat fram Roslagens Produktionssystem (RPS). Aktiva pulstavlor finns på/mellan alla avdelningar, på alla nivåer. Vi har idag en enad syn på våra stora utmaningar och en anpassad arbetsfördelning av vad som behöver göras. De avdelningar som har bra daglig styrning kan idag inte tänka sig att gå tillbaka till det ”gamla” sättet att arbeta.

Samtlig produktionspersonal ingår i förbättringsgrupper (175 ärenden avklarade till och med vecka 45). Vår personal är positiv till att kunna påverka sin vardag/avdelning. Även om alla inte tycker att det är lika roligt så är de flesta ”med på tåget” och viljan att pröva är stor.

Som nästa steg vill vi internt öka teamkänslan bland medarbetarna, oavsett avdelning eller händelse, och öka andelen egna initiativ i det dagliga arbetet. Förbättringsarbetet ska bli mer självgående och med ännu större självförtroende. Vi ska planera och arbeta efter vår verkliga kapacitet och även komma bort ifrån det ”veckovistänk” som finns i vår planering. Därmed kan vi ytterligare förbättra flödet i vår produktion. Vi har redan påbörjat/genomgått både teoretisk/praktisk utbildning inom 5S i styrgruppen samt i ytterligare tre avdelningar. Externt arbetar vi för att få ett bättre samarbete mellan modelltillverkare, oss och våra leverantörer av bearbetning – det vill säga hela kedjan.

Sammanfattningsvis har vi genom arbetet i Produktionslyftet – och med enveten hjälp från våra interna och externa coacher (en förutsättning för att lyckas) – skapat en aktiv organisation med vilja att våga förändra. Vi har också ett mycket större kundfokus än någonsin tidigare. Leveranssäkerheten har förstås följt med i detta och ligger stadigt över 95 procent sedan en lång tid tillbaka. Ett fantastisk bra arbete och en dramatisk förändring i ett företag med mycket stolthet och tradition i väggarna!

Crister Ek • Vd Roslagsgjuteriet AB

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer