Produktionslyftet – inspirerande årsbarn & Perfect Match

Ledare · Helena Jerregård • Vd SICS i Västerås • Processledare Automation Region · 2013-05-31

Med etablering 2007 – årsbarn med Produktionslyftet! – har Automation Region sedan verksamheten etablerats haft en tydlig koppling till Lean. I Sverige är automation och Lean viktiga framgångskoncept som har alla förutsättningar att utvecklas vidare. Lyckade satsningar inom dessa områden innebär en framgång för hela AB Sverige.

Företagsöverlappningen mellan Produktionslyftet och Automation Region är liten, men potentialen finns där. Med Produktionslyftets breddning mot nya verksamhetsområden, vilket inkluderar företag inom exempelvis processindustrin, ingår en stor del av Automation Regions medlemsföretag i satsningens målgrupp. Nya förutsättningar, nya möjligheter.

För oss är det också inspirerande med Produktionslyftets framgångsrika nationella arbete, vilket vi tittar på inför satsningen PiiA – Processindustriell IT & Automation. Satsningen bygger på ett starkt samarbete mellan ProcessIT Innovations och PIC, Processindustriella centra i Lund och Linköping, samt ett femtiotal företag och tiotal akademiska partner. Inom PiiA har svenska företag världsledande positioner och representerar merparten av den samlade industrins investeringar i landet. Samtidigt står vi inför stora utmaningar inom hållbara produktionsmetoder med en pågående industriell informationsrevolution. Dessa utmaningar bjuder på hård global konkurrens, men också stora möjligheter för svensk processindustri och dess leverantörer.

Samverkan – mellan organisationer, företag eller olika program och satsningar – kommer inte av sig själv. Samverkan skapas. Mellan Produktionslyftet och Automation Region är ”överhörningen” naturlig då vi till stor del har gemensamma finansiärer, men för det enskilda företaget är det inte lika självklart. Därför vill jag passa på att bjuda in alla intresserade till konferensen Automation Summit den 5-6 september i Västerås. Som nämnts; nya förutsättningar, nya möjligheter – nya kontakter!

På samma sätt som många av Automation Regions medlemsföretag nu har möjlighet att söka till Produktionslyftet, finns det bland Produktionslyftets företag säkerligen de som är aktiva inom automation – som brukare, integratörer eller leverantörer. Automation Region är förvisso ett regionalt initiativ, men klustret har medlemmar hela vägen från Stockholm till Göteborg och är som sagt även engagerade i den nationella PiiA-satsningen med samarbeten från Lund till Luleå. ”Region” inom Automation Region är ett brett begrepp …

Tankarna kring Lean lever och frodas inom automation. När vi pratar om hållbar utveckling, vilket är ett återkommande tema på Automation Summit, är tankegångarna i mångt och mycket parallella med företagens Lean-satsningar. Exempelvis ABB och Rockwell Automation, som båda förekommer i talarlistan på konferensen, är erfarna Lean-ambassadörer med övergripande tänk kring miljö, resurseffektiv produktion och ständiga förbättringar. Om automation står för de avgörande verktygen så representerar Lean det långsiktiga tankesättet. Hård- och mjukvara för den som vill. I min värld är det i alla fall en Perfect Match.

Helena Jerregård • Vd SICS i Västerås • Processledare Automation Region

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer