Produktionslyftet i Ljungby 29 maj

Notis · 2007-04-28

Tillsammans med TEK i Halmstad arrangeras seminariet Produktionslyftet i Ljungby den 29 maj. Framgångsrika företag används som goda exempel och berättar om stt Lean-arbete. På seminariet får deltagarna också mer kunskap om Produktionslyftet genom Hans Reich. Se www.kompetenscentrum.se (gå in under temadagar/seminarier).

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer