Produktionslyftet med IUC Sjuhärad på Espiradagen

Notis · 2007-05-28

Vid den stora Espiradagen i Borås den 23 maj var Produktionslyftets Hans Reich inbjuden av IUC Sjuhärad för att berätta om Produktionslyftet, dess målsättning och möjligheter. Ett 30-tal personer deltog, däribland flera företagsägare och styrelserepresentanter. Espira är en regional organisation som förmedlar kontakt till alla nationella och regionala företagsstödjande organisationer. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer