Produktionslyftet och Bror Tonsjö på Lean Forum

Artikel · 2022-10-27

Den 12-13 oktober arrangerade Lean Forum sin klassiska årskonferens, denna gång på Geelys konferenscenter Uni3 på Lindholmen i Göteborg. Produktionslyftet var på plats och medverkade med ett seminarium där Bror Tonsjö berättade om sin utvecklingsresa.

Clas Tengström, vd på Bror Tonsjö, berättade om företagets satsning på Lean och digitalisering.

Bror Tonsjö är ett traditionellt verkstadsföretag som har utvecklat sin verksamhet genom Lean-transformation och digitalisering. Företaget finns i Kode norr om Göteborg och utför skärande bearbetning av metalliska material, bland annat för kunder inom tillverkande industri, gruvnäringen och energisektorn.

Start med Lean-tänk och grundläggande struktur

Vid Produktionslyftets seminarium delade Clas Tengström, vd på Bror Tonsjö, med sig av insikter från företagets utvecklingsresa. Som en slags nystart efter en ekonomiskt tuff period påbörjades denna resa 2012 med hjälp av Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. Företaget fokuserade då på att etablera Lean-tänk brett i organisationen och att sätta en grundläggande struktur för utveckling av processer och flöden. Clas Tengström tillträdde som vd under 2017.

– Vi tog upp tråden igen och genomlyste alla aspekter av verksamheten, säger Clas Tengström. En slutsats var att vi behövde mer och tydligare information om produktionen för att kunna fatta rätt beslut.

Den insikten blev avstampet i Bror Tonsjös satsning på digitalisering som har genomförts med hjälp av ett stort antal projekt och tillsammans med flera aktörer. Ett exempel är ett tidigt samarbete med Siemens som var på jakt efter ett referensprojekt för sin Mindsphere-lösning på den svenska marknaden. Enligt Clas Tengström har engagemanget i olika projekt skapat en vana vid förändring hos medarbetarna.

– Genom att hela tiden testa nya vägar framåt har vi succesivt avdramatiserat förändringsarbetet och jag upplever att det nu är en naturlig del av vår företagskultur.

Bror Tonsjö har förstärkt och förbättrat sin verksamhet genom att fokusera på ett område i taget. De har tagit in kompetens utifrån när det har saknats rätt kunskap internt. Samtidigt har många av medarbetarna fått nya roller och ansvarsområden för komma mer till sin rätt.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och vi arbetar hårt för att våra medarbetare ska trivas så bra som möjligt, säger Clas Tengström. Vi planerar till exempel för att undvika toppar i arbetsbelastningen, vi har förenklat och förtydligat våra rutiner och vi har infört stormöten för att höja transparensen och förankra nya arbetssätt.

Tips till företag som vill utvecklas

Bror Tonsjös målmedvetna förbättringsarbete har gett fantastiska resultat, till exempel i form av nöjdare medarbetare och kraftigt ökad produktivitet. 2021 vann också företaget IVA:s tävling Smart Industri och uppmärksammades som ett föredöme inom digitalisering. Under hela resan har de varit öppna med vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra i arbetet.

– Över 100 företag har hittills besökt oss i vår produktion, säger Clas Tengström. Det har gett oss ett värdefullt nätverk för utbyte av idéer och diskussion om förbättringar och nya utvecklingsområden.

Vid seminariet delade Clas Tengström med sig av flera tips till företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av Lean och digitalisering. Några exempel:

  • Bygg upp en produktion som både kan gasa och bromsa. Förbered för att kunna flytta personal mellan olika delar av verksamheten när belastningen varierar.
  • Digitalisering är en naturlig del i Lean-arbetet men tänk efter innan du kopplar upp din fabrik och börjar samla in data. Vad är syftet och vilken information behöver du få ut? Hur ska du använda informationen?
  • Om det dyker upp ett forsknings- och utvecklingsprojekt – hoppa på! Även om det inte är 100 procent mitt i prick så kan det ge ett värdefullt nätverk, inblick i forskning, inspiration för vidare utveckling eller andra positiva effekter.
Richard Berglund representerade Produktionslyftet och pratade om sin bok vid mingel på Lean Forum.

Vid seminariet presenterade också Richard Berglund Produktionslyftets uppdrag och arbete. Han reflekterade kring Produktionslyftets utveckling under 15 år, där fokus har flyttats från produktionsflöden till ledning och ledarskap. Denna förflyttning är också utgångspunkten i hans bok Utveckling av egen kraft, som finns tillgänglig för bläddring här.

En av Richard Berglunds generella insikter från företagens utvecklingsarbete är att det viktigaste är att komma i gång.

– Starta med ett enkelt och konkret förbättringsarbete för att sedan stegvis bygga förmåga och förbereda medarbetarna inför kommande större förändringar.

Moderator var Produktionslyftets coach Christian Silvasti. Som tidigare vinnare av Svenska Lean-priset samt Smart industripriset i egenskap av vd för Emballator, är han ett välbekant ansikte i dessa sammanhang.

Lean Forum är Sveriges viktigaste mötesplats för kunskapsutveckling och inspiration inom Lean. Med den svenska Lean-eliten samlad – samt internationell stjärnglans i form av Jeffrey Liker – var konferensen en riktig höjdpunkt. Tack till Lean Forum för bra arrangemang och samarbete – vi ser redan fram emot nästa års konferens!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer