Produktionslyftet på höstens M.A.X-mässa

Notis · 2012-06-29


Planeringen kring seminarieprogrammet för M.A.X – Manufacturing & Automation Expo – pågår för fullt. På mässan, som arrangeras den 23-26 oktober, kommer Produktionslyftet att föreläsa. Vår förhoppning är att även flera Produktionslyftsföretag ska medverka, bland andra Tebex Cable Assemblies, Nord-Lock, Falk Graphic, Permobil och Kockums Maskin. Programmet är dock inte spikat än. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer