Produktionslyftet på Innovation by Collaboration

Notis · 2013-08-30

Temat för konferensen Innovation by Collaboration den 3-4 september är ”Innovation Union 2020”, där en del av Innovation Union är de fortsatta satsningarna på innovation inom strukturfonderna. Diskussionen om innehållet i den kommande programperioden 2014-20 pågår och i programarbetet lyfts bland annat samverkan mellan nationella och regionala nivåer och mellan flera aktörer fram.

Med utgångspunkt i Produktionslyftet kommer RISE, Research Institutes of Sweden där också Swerea IVF ingår, att diskutera hur detta kan göras under den kommande programperioden. Vid seminariet tar de utifrån industrins behov upp institutens och lärosätenas roller samt framgångsfaktorer. Medverkar gör Olof Sandberg (RISE), Kalle Westberg (Tillväxtverket), Ola Asplund (IF Metall), Birgitta Öjmertz (Swerea IVF/Produktionslyftet), Anna Bird (Mälardalens högskola/Produktionslyftet) och Göran Brulin (Tillväxtverket/ Linköpings universitet). Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer