Produktionslyftet på Island

Notis · 2013-09-26

På Island genomfördes ett seminarium i anslutning till 13Al+, ett nordiskt tvärvetenskapligt projekt som kopplar samman isländska designers och svenska aluminiumproducenter för att studera möjligheterna kring aluminiumproduktion på Island. Hans Reich från Produktionslyftet deltog i slutkonferensen och berättade dels om Produktionslyftet, dels om vikten av en effektiv produktion för att ge möjlighet att skapa nya aluminiumföretag på Island. På bilden ses till vänster industridesigner Dag Holmgren (DH Industriell Design) och Hans Reich. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer