Produktionslyftet på Lean-konferens i Serbien

Notis · 2012-09-27


Den 13-14 september arrangerades konferensen LeanTech ’12 vid universitetet i Novi Sad, Serbien. Dan Carlsson och Lars Medbo från Chalmers och Produktionslyftet medverkade med ett ”paper” med rubriken ”Implementation of Lean in SME, experiences from a Swedish national program” som de tagit fram tillsammans med Produktionslyftets Clas Mellby och Björn Stenvall. Vid konferensen deltog ett 50-tal Lean-intresserade åhörare från både industri och akademi som, förutom föreläsningar, också erbjöds ett studiebesök i Fiats toppmoderna fabrik i landet. Förutom från Sverige deltog föreläsare från bland annat England, Finland och Rumänien. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer