Produktionslyftet på norsk Lean-konferens

Notis · 2018-03-21

Lean Forum Nordvest i Norge arrangerar Lean-dagen 2018 den 16 april i Ålesund. Här tar de upp allt från grunden ”Hva er Lean?” till det högaktuella ”Først Lean – deretter digitalisering”. Som förste gästföreläsare står dock Hans Reich från Produktionslyftet på programmet med rubriken ”Varför har det svenska Produktionslyftet blivit en så stor framgång?”. Läs mer om arrangemanget här – mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer