Produktionslyftet på norsk Lean-konferens

Notis · 2014-09-29

Den 11-12 november arrangerar Lean Forum Norge Årskonferansen 2014 på Quality Hotel Expo Fornebu i Oslo. Bland föreläsarna kan nämnas Jeffrey Liker samt Produktionslyftets Hans Reich, som håller ett föredrag tillsammans med Emballator Lagan Plasts vd Christian Silvasti om erfarenheterna från Produktionslyftet. För mer information och anmälan se www.leanforumnorge.no.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer