Produktionslyftet på SII-Lab

Notis · 2018-06-15

Den 14 juni besökte Produktionslyftets coacher och ledningsgrupp Chalmers och deras nyinvigda Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab. Värd för besöket var projektledare Åsa Fast-Berglund, docent på avdelningen för Produktionssystem, institutionen för industri- och materialvetenskap. Besöket omfattade bland annat produktionsstyrningssystem, VR-teknik och programmering av kollaborativa robotar – oerhört intressant. Besöket var en del av Produktionslyftets coachdag för samsyn och strategisk utveckling. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer