Produktionslyftet på Stora Leverantörsdagen

Notis · 2015-10-29

Produktionslyftet fick två timmars utrymme på Fordonskomponentgruppens arrangemang Stora Leverantörsdagen på Lindholmen Sience Park den 14 oktober. Styrelseordförande Göran Johnsson inledde med att berätta om sitt stora engagemang i Produktionslyftet och anledningen bakom initiativet till finansieringen 2007 tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall.

Programdirektör Birgitta Öjmertz berättade om vad Produktionslyftet är och står för och Hans Reich följde upp med bakgrunden till Lean och vad Lean är. Därefter följde utfrågningar av tidigare Produktionslyftsföretag, där Setrab i Malmö – tillverkare av oljekylare till specialfordon – var först ut med VD Fredrik Serger och Lean-koordinator Oscar Serger. Fredrik, som berättade att han hade fått uttryckliga order att inte ha för många bilder, visade en samlingsbild där alla siffror dramatiskt hade förändrats till det bättre sedan de genomgick Produktionslyftet med start i början av 2008. Den viktigaste lärdomen från programmet var enligt bröderna Serger att de borde ha startat med Lean långt tidigare …

Sedan intog Nolato Plastteknik scenen med VD Magnus Hettne och IF Metall-klubbens ordförande Ingegerd Andersson, ett företag som bland annat tillverkar formsprutade detaljer till en av Volvos större leverantörer. Ingegerd berömde Magnus för hans sätt att samarbeta och förklarade att IF Metall-klubben verkligen gillar Lean, vilket för övrigt gäller överlag för IF Metall i Göteborg – avdelning 36 anser att Lean är väldigt bra eftersom det inkluderar och engagerar medlemmarna. Efter de två timmarna var det så många som kom fram och ville tala med såväl föredragshållare som företagsrepresentanter att de nästan missade kaffet! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer