Produktionslyftet på Tekniska Mässan 13-16 oktober

Notis · 2009-09-28

Liksom de senaste åren bjuder Tekniska Mässan och Produktionslyftet på fria lunchseminarier i A-hallen under Tekniska Mässan. De traditionellt mycket uppskattade Lean-föredragen hålls varje dag – hela seminarieprogrammet finns på www.tekniskamassan.se. Vi finns även representerade i en samlingsmonter i samma hall. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer