Produktionslyftet på Tekniska Mässan

Notis · 2011-11-30


I samband med Tekniska Mässan i oktober höll Produktionslyftets Lean-coach Björn Langbeck ett uppskattat föredrag kring Monteringsforum, då han även passade på att slå ett slag för Produktionslyftet. Mässan, som nu gör ett uppehåll till åtminstone 2013, ersätts nästa år med den nya satsningen MAX, Manufacturing & Automation Expo. Mer om årets arrangemang vet bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer