Produktionslyftet + Produktivitetsspranget = sant

Artikel · 2019-02-28

Produktivitetsspranget är ett norskt initiativ initierat av Lean Forum Norge och inspirerat av Produktionslyftet. Satsningen startade operativt för knappt ett år sedan och i februari 2019 passade vi på att höra efter med prosjektleder Gaute Knutstad hur uppstarten varit och vad han hoppas på framåt.

2009 etablerades Lean Forum Norge med Ottar Henriksen från SINTEF Manufacturing som styrelseordförande. Ottar, som sedan 2015 är med i Produktionslyftets styrelse, är fortfarande ordförande och i styrelsen har de sedan starten haft representanter från både Landsorganisasjonen i Norge (LO) och Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) och även intressenter som Norges Forskningsråd. I samband med uppstarten såg de ett behov av benchmarking, att titta på hur andra aktörer och organisationer lagt upp sitt arbete och genomfört intressanta och smarta aktiviteter.

Produktivitetssprangets prosjektleder Gaute Knutstad.

– För oss är det ganska närliggande att titta på vad som gjorts i Sverige i sådana här sammanhang, berättar Produktivitetssprangets prosjektleder Gaute Knutstad från SINTEF Manufacturing. Inom Lean Forum Norge fanns dessutom aktörer från både olika institut och Norges Forskningsråd som alla kände till Produktionslyftet sedan tidigare.

Som kollega till Ottar var det information som också Gaute kunde ta del av. I samband med detta hade Norges Forskningsråd dessutom beslutat att stödja ett fyraårigt kompetensprojekt, Lean Operations. Här medverkade bland andra Swerea IVF (idag RISE IVF), liksom SINTEF Manufacturing.

– IVF bidrog med insikter från och en genomgång av Produktionslyftets verksamhet, fortsätter Gaute. Goda kontakter knöts och som en effekt av dessa kom Ottar Henriksen att bli medlem av Produktionslyftets styrelse.

Produktivitetssprangets och tillika Produktionslyftets Lean-coach Bosse Ericsons vackra rygg vid ledartavlan där samtliga funktioners mätetal i företaget Furnes Jernstøperi AS följs.

Det sistnämnda har naturligtvis stärkt kontakterna över tid och idag finns det också ett formellt samarbetsavtal mellan RISE IVF och SINTEF Manufacturing. Produktivitetsspranget drog igång operativt under 2018 som ett samarbete mellan Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge och SINTEF Manufacturing. Övriga parter är NTNU, RISE IVF, Chalmers, C2U och Kiwa, där styrelsen för Produktivitetsspranget är samma som för Lean Forum Norge. Inledningsvis har de också anlitat en av Produktionslyftets mer erfarna Lean-coacher, Bo Ericson. Mycket av upplägg och metodik baseras på Produktionslyftets arbetssätt; i grunden har det handlat om en gemensam ambition och önskan att hitta goda och nya grepp för att lyfta små och medelstora företag.

– Genom Innovasjon Norge, vår motsvarighet till Vinnova i Sverige, har det genomförts en del satsningar men inte sådana som knutit samman organisationskultur, samsyn och strategier, berättar Gaute. Arbetet måste omfatta involvering av de anställda för att få verklig kraft i utvecklingsarbetet.

Grundkonceptet är likadant som i Produktionslyftet och även Produktivitetsspranget genomför 18-månadersresor med sina företag. Fas 1 till 3 är enligt Gaute i princip samma och de har redan inlett arbetet i sex pilotföretag. Skillnaderna mellan programmen är snarare organisatoriska än praktiska.

– Produktionslyftet har en mer robust försörjningsmodell, något som vi måste jobba på att lösa, säger Gaute. Praktiskt så stödjer vi oss självklart på involvering och det som Produktionslyftet gjort eftersom vi kan visa att det bidragit till företagens produktivitet.

En annan likhet är företagens behov av samsyn, något som kräver 10-12 veckors arbete att etablera. Det finns ingen genväg, det lönar sig inte att kasta sig över Lean-verktygen. När företagen väl arbetat sig igenom fasen för samsyn så inser de nyttan av att skapa förankring och legitimitet. Det ger både kraft och robusthet i det kommande arbetet.

En skillnad enligt Gaute är att svenska företag kan vara lite mer hierarkiska än de norska, det är lite större skillnad i Sverige mellan operatören på golvet och VD i toppen. Den norska modellen hänvisas ofta till som den skandinaviska modellen och det är helt klart att skillnaderna är mycket större utanför Skandinavien. Samtidigt tror Gaute att den svenska kulturen är mer systematisk och systemtrogen – de norska företagen vill helst inte göra om samma sak på exakt likadant sätt, de vill gärna förändra lite.

– Det innebär att vi har en utmaning i arbetet med standardisering och systematisering, säger Gaute. Det är nog lite mer krävande i Norge, det är mer av ordning och reda i Sverige.

Så här långt har samarbetet för Produktivitetssprangets del varit väldigt nyttigt enligt Gaute, framförallt i diskussionerna med RISE IVF kring konceptutveckling. Tack vare Produktionslyftets nätverk har de också möjlighet att komma på intressanta studiebesök, något som är en viktig del i arbetet. Ju mer Produktivitetsspranget utvecklas ju bredare blir nätverket, vilket i sin tur också kommer Produktionslyftet till del.

– För en kort tid sedan fick vi en fråga från ett regionalt Forum i Nordvestlandet, Lean Forum Nordvest, som vi gärna vill ha med i Produktivitetsspranget, berättar Gaute. De är intresserade av möbeltillverkning och ville ha kontakt med någon som arbetar med bilstolsproduktion vilket fanns i Sverige. Nätverket är fascinerande!

Produktionslyftets Richard Berglund vid en föreläsning vid Lean Forum Norges årskonferens.

Det har dock varit en lång väg att komma dit Produktivitetsspranget står idag. De är fortfarande i pilotfasen och det innebär mycket arbete med såväl rekryteringen av företag som med finansieringen. Eller som Gaute uttrycker det: ”Det er ingen rett-fram vei.” Samtidigt så är de företag som är igång väldigt nöjda med resultaten så här långt. Just dessa är finansierade av Stiftelsen Teknologiformidling, men i styrelsen för Lean Forum Norge sitter alla parter med liksom akademi- och industrirepresentanter. De är alla nöjda med utvecklingen men vill gå vidare och titta på fler finansieringsmöjligheter.

– Det har lett till diskussioner med vårt Näringsdepartement om att utveckla arbetet och de tycker att det ser robust ut och stödjer oss, berättar Gaute. Intresset från andra finansiärer har också ökat så jag tror att vi får en fortsättning och att vi kan växla upp till den nivå som Produktionslyftet har.

Om fem år hoppas Gaute att cirka 80 till 100 företag har gått igenom Produktivitetsspranget. Det ska finnas en förutsägbar och stabil ram runt det hela som håller det gående år efter år där de även har en bred regional spridning – alla Norges regioner ska vara täckte. Han både hoppas och tror på ett långvarigt utbyte mellan Produktionslyftet och Produktivitetsspranget där programmen kan utvecklas parallellt.

– Då är det ju ingen idé att vi är lika bra som Produktionslyftet är nu, avslutar Gaute. Vi måste vara bättre, annars har vi ingenting att ge tillbaka.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer