Produktionslyftet sett fra Lean Forum Norge

Ledare · Ottar Henriksen • Styreleder • Lean Forum Norge · 2014-11-28

Ottar Henriksen, till vänster, med Produktionslyftets Hans Reich.

Lean Forum Norge er et åpent nasjonalt forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid, www.leanforumnorge.no. Forumet ble etablert for 6 år siden med en bred deltakelse fra mange samfunnsaktører slik dere har i Produktionslyftet i Sverige. Forumet arrangerer en årlig konferanse med over 500 deltakere og har etablert 10 regionale forum. Det er også etablert forskningsprogram på nivå 100 mill kr for å bygge ny kunnskap om hvordan vi i Norge bør utvikle oss for å møte en mer konkurranseutsatt hverdag.

Siden Norge i mange år har nytt godt av olje og gass ressursen har lean filosofi, prinsipper og metoder vært tema i en forholdsvis liten del av næringslivet. Hvilke miljøer i utlandet kan vi i Norge lære av når en større del av næringslivet må øke innovasjonstakt og produktivitet? Gjennom Lean Forum Norges arbeid har vi sett at vi har mye å lære av svensk konkurranseutsatt næringsliv og ikke minst det dere har fått til gjennom Produktionslyftet.

På årets Lean Forum Norge konferansen 11-12 november inviterte vi derfor Hans Reich/Chalmers Professional Education, Christian Silvasti/Emballator Lagan Plast og Tommy Thunberg Bertolone/IF Metall til å fortelle om sine erfaringer med Produktionslyftet. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Vi tar derfor sikte på å starte et lignende program i Norge i nært samarbeid med Produktionslyftet.

Vi har mye å lære og så får vi håpe at vi også har noe å lære bort slik at vi får til et nært og langsiktig samarbeid om å videreutvikle ”Lean – The Scandinavian Way”.

Ottar Henriksen • Styreleder • Lean Forum Norge

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer