Produktionslyftets 100e företag – Mora of Sweden

Artikel · 2011-09-30

I somras tecknade Produktionslyftet företagsavtal nummer 100 med Mora of Sweden, tillverkare av bland annat den välkända Morakniven. Dessutom kunde vi vid halvårsskiftet konstatera att Produktionslyftet utbildat 1000 personer i kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng, där vi totalt genomfört 40 kurser över hela landet.

2011 är något av ett jubileumsår för Produktionslyftet. Sedan starten 2007 har 10 000 åhörare medverkat vid olika arrangemang där vi berättat om Produktionslyftet, 1 000 personer har utbildats i vår kurs Lean produktion på 7,5 högskolepoäng och avtal har skrivits med 100 företag. Den 40e kursen, denna gång i Södertälje, avslutades i samma veva. Det är siffror vi är stolta över och som samtidigt ger oss en bra erfarenhetsbas inför det fortsatta arbetet.


Jubilarer; Mora of Swedens produktionschef Johan Sigås till vänster tillsammans med företagets vd Fredrik Skarp.

– Vi ser detta bara som en början, intresset och behovet bara ökar både inom tillverkningsindustrin och i andra branscher, säger Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. Nu jobbar vi hårt för att säkra en fortsättning för Produktionslyftet så att vi med Lean som grund kan utveckla och utöka vårt stöd till svensk industri.
Birgitta lyfter även fram det 100e företaget Mora of Sweden som en bra representant för Produktionslyftets målgrupp.

– Det är ett företag som utvecklar sin verksamhet med utgångspunkt i kvalitet och tradition med konkurrenskraftig tillverkning i Sverige. Här finns en inbyggd, stark vilja att ständigt bli bättre med nöjda kunder som ett resultat.

Mora of Sweden i Dalarna är för övrigt ett företag som själva firar ett jubileum.

– Ja, det stämmer, ler Mora of Swedens vd Fredrik Skarp. Morakniven fyller 120 år i år, något vi kommer att fira med olika aktiviteter under året.

Den intresserade kan följa Moraknivens historia på företagets hemsida www.moraofsweden.se, en i lika delar spännande som allmänbildande svensk kultur- och industrihistoria.

Företaget vilar dock inte på sina lagrar utan satsar vidare på att bland annat utveckla sina produktionsprocesser. I dagsläget arbetar Mora of Sweden med tre produktvarumärken: Morakniv, Frosts och Mora Ice. Frosts vänder sig till professionella användare i slakteribranschen, medan Mora Ice är deras varumärke för isborrar.

Mora of Sweden står för en äkta svensk tradition med produktionen kvar i regionen sedan 1891. Idag är de dock mer konkurrensutsatta än någonsin från främst lågkostnadsländer med dess billigare produkter. Det ställer också nya och hårdare krav på företagets produktionssystem.


Produktionschefen Johan Sigås visar Produktionslyftets Lean-coach Åsa Mårtensson, till vänster, och programdirektör Birgitta Öjmertz runt på fabriken. I bakgrunden Mora of Swedens vd Fredrik Skarp.

– Vi står inför stora utmaningar internt eftersom vi måste bli effektivare, betonar Fredrik. Med tanke på just dessa bitar ligger vår satsning med Produktionslyftet på Lean helt rätt i tiden.

Eftersom Mora of Sweden ligger i en region med en etablerad entreprenörsanda och aktiva företagsnätverk har de god kontakt med andra företag i trakten. Det var via dessa de fick höra talas om Produktionslyftet i positiva ordalag, med en metodik som gav konkreta resultat. De besökte även ”grannföretaget” Ostnor, som redan arbetat med Produktionslyftet, och lämnade därefter in sin ansökan. Vid halvårsskiftet skrevs avtalet, som alltså blev Produktionslyftets 100e företagsavtal.

Mora of Sweden har med andra ord ganska nyligen påbörjat sitt arbete, men ser redan ett antal positiva effekter. Först och främst noterar Fredrik en ökad samsyn i ledningsgruppen, vilket är av stort värde. Att företaget med initial hjälp av Produktionslyftet får upp ögonen för olika typer av slöserier samt ett fokus på ständiga förbättringar ser han som avgörande för företagets framtid.

– Samtidigt vet vi att arbetet måste få ta sin tid och att vi är tydliga med att informera vad arbetet går ut på, säger Fredrik. Vi märker redan en tydlig nyfikenhet från våra medarbetare, trots att vi ännu inte har påbörjat arbetet i pilotområdet.


Företaget är även en ledande tillverkare av isborrar, där kunskapen om skären är den gemensamma nämnaren med knivarna.

Att det dyker upp en del blandade känslor är naturligt, liksom en viss osäkerhet. Överlag är dock företaget och dess medarbetare mycket motiverade och entusiastiska, även om de som sagt ser stora utmaningar framför sig. Alla inser behovet av att effektivisera företagets processer.

Fredrik ser Produktionslyftet som starthjälp för det kommande arbetet. Att ha erfarna coacher på plats som kan peka på slöserier och etablera en metodik i pilotområdet ger en möjlighet till flygande start, men det är viktigt att vara tydlig med att det är de själva som ska göra jobbet.

– Målsättningen är att vi efter Produktionslyftets insats har etablerat grunden för ett starkare produktionssystem, ett tydligt arbetssätt där vi verkligen arbetar efter de principer vi tagit fram. Vi ska även ha etablerat ett tydligt och ständigt pågående förbättringsarbete i vardagen.

Den lokala förankringen är också oerhört viktig för Mora of Sweden. Regionen som sådan är en del av företagets själ, vilket är ytterligare en drivkraft bakom satsningen.


En Morakniv är alltid tillverkad av Mora of Sweden, alltid i Sverige.

– Med starthjälp av Produktionslyftet och medarbetarnas samlade styrka ska vi fortsätta att utvecklas som ett lokalt men internationellt konkurrenskraftigt företag, avslutar Fredrik Skarp. Vårt tvåhundraårsjubileum ska också firas i Mora!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer