Produktionslyftets första verksamhetsår

Notis · 2008-02-28

2007 var Produktionslyftets första hela verksamhetsår och det operativa arbetet har under året fokuserats på att skapa insikt hos företagen, erbjuda utbildning samt coachning i det praktiska arbetet. Dessa områden omfattar olika arbetssätt men har alla följt plan, någon del med viss tidsförskjutning. Vi kan se tillbaka på ett gott styrelsearbete med en starkt engagerad styrelse under ledning av ordförande Göran Johnsson. Arbetet i pilotföretagen kom igång kvartal fyra och alla företag har genomgått de första stegen i metodiken med inledande analys och avtalsskrivning, Lean-introduktion samt självutvärderingen. Utgångspunkten för utbildningen har varit 7,5-poängskursen i Lean produktion som bygger på fem träffar om vardera två dagar med cirka en månad mellan varje träff. Produktionslyftet har under 2007 utbildat 69 kursdeltagare inom målgruppen och ytterligare ett 50-tal påbörjade utbildningen, med avslut 2008. Utvecklingsarbetet av fördjupningskurser fortsätter under 2008. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer