Produktionslyftets hantering av personuppgifter

Notis · 2018-05-29

Den 22 maj fastställde Produktionslyftet en ny integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver bland annat vilken typ av information som vi lagrar, varför vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på oss.

Ta del av Produktionslyftets integritetspolicy

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer