Produktionslyftets pilotföretag

Notis · 2007-09-28

Programdirektör Birgitta Öjmertz har under september tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher besökt alla pilotföretag (bilden är från Kockums med fr v Lean-coach Lars Eskilsson, Birgitta Öjmertz och vd Mats Malmqvist). Nu är avtalen undertecknade och arbetet kan börja! Deltagande företag är:

AB Furhoffs Rostfria, Skövde
Autotube AB, Varberg
Danielson Sverige AB, Visby
HP Tronic AB, Ljungby
HT Svarv i Kalix AB, Kalix
Johpomek AB, Osby
Kockums Maskin AB, Kallinge
PlymoVent AB, Lycksele
Rapid Granulator AB, Bredaryd
Scana Steel Booforge AB, Karlskoga.
Produktionslyftet ser verkligen fram emot att få lära känna företagen och bistå dem i deras Lean-arbete! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer