Produktionslyftets seminariemedverkan

Notis · 2007-09-28

För att fortsatt bygga upp intresset och förståelsen för Lean och Produktionslyftets möjligheter, deltar vi vid flera arrangemang under hösten. Under oktober medverkar Produktionslyftet bland annat vid seminarier i Göteborg den 4 oktober (med Teknikföretagen), den 24 oktober i Uppsala (med Proffice) och den 31 oktober i Sibbhult (med Scania). Dessutom finns vi representerade på mässorna Scanautomatic och Tekniska Mässan. Är du intresserad av Produktionslyftets arrangerande eller deltagande i liknande arrangemang, kontakta hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer