Produktionslyftsföretag inspirerar lantbruket

Notis · 2014-09-29

Vad har ett företag som tillverkar hissar att lära ut till lantbrukare? För att få svar på frågan anordnade Lean Lantbruk ett studiebesök hos Produktionslyftsföretaget Åhmans i Åhus AB. Besöket blev mycket uppskattat och diskussionen efteråt tydde på att även lantbrukarna ansåg att mycket av hur Åhmans arbetar med Lean även kan appliceras i lantbruket. Läs hela artikeln på www.leanlantbruk.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer