Produktionslyftsföretag på Lean Forum Konferens 2009

Artikel · 2009-10-28

När Lean Forum Konferens arrangerades för åttonde gången den 7-8 oktober så var Produktionslyftet väl representerat. Liksom de senaste åren var arrangemanget förlagt till Chalmers i Göteborg och förutom Produktionslyftsföretagen Luxo, Gnotec Mefa och Johpomek deltog många intressanta föreläsare: Mr Imai (Kaizen Institute), dr Michael Ballé (Lean-författare) och Sarah Lethbridge (forskare, Cardiff University) bland andra.

Ruthger de Vries, platschef på Scania i Oskarshamn, inledde konferensen med att berätta om hur de tränar personalen i en tid med reducerad efterfrågan. Med 1800 personer som tillverkar hytter i Oskarshamn finns en fantastisk potential att förbättra arbetssätt och produkter. Scania vill inte varsla, kompetensförlusten blir större än uppsägningsvinsten, som Ruthger de Vries uttryckte det.
Mr Imai från Kaizen Institute klargjorde bland annat att Kaizen är Toyotas DNA. Han förädlade ytterligare definitionen av Kaizen – ”ständiga förbättringar varje dag, av alla och överallt” – och lyfte det till dramatiska och strategiska förbättringar i hela organisationen. Med japansk värdighet förenklade han även problemlösning och företagande. Var började detektiven Colombo sin problemlösning? Jo, han gick direkt till brottet, liket eller vad nu problemet var. Så ska vi göra även i industrin – go and see!

En forskarinspirerad föreläsning runt potentialen med Lean genomfördes av Sarah Lethbridge från Cardiff University (Lean Enterprise Research Center). Universitetet vann bland annat Shingopriset 2009 för sin Staying Lean Publication. Hon tipsade om respekt och uthållighet då det helt klart finns hinder för att få alla engagerade i förbättringsarbeten. Oengagerad ledning och brister i kommunikation är några av orsakerna när Lean-ansatser misslyckas.

Parallellt med Produktionslyftet
Luxo, Gnotec Mefa och Johpomek, tre av Produktionslyftets företag, deltog i varsitt parallellt spår efter första dagens lunch. Som stöd medverkade även Produktionslyftets Lean-coacher Lars Eskilsson (Luxo och Gnotec Mefa) och Jonas Laring (Johpomek).


Johpomeks Lean-koordinator Maria Rimborg Sahlin framför en förbättringstavla i företagets fabrik.

Johpomek AB presenterade sin Lean-resa på det parallella spåret kallat ”Ständiga förbättringar”. Resan de presenterade är ett exempel på en framgångsrik introduktion av Lean-filosofi. Styrkan i Johpomeks förändringsarbete är deras förmåga att involvera och engagera alla medarbetare. Det inledande arbetet resulterade i en god samsyn och en skrift som beskrev deras syn på Lean. Den produktionsapparat de byggt genom åren är relativt tekniskt avancerad med en blandning av automater, robotar och manuella arbeten. Kundkraven har långsamt ändrats från långa order med stora batcher till korta med små batcher. Antalet nya produkter ökar också. Insikten fanns att sättet att lägga upp arbetet, flödet och layouten inte harmonierade med kundkraven. Samsynen var dock inte total kring vilka åtgärder som skulle bli de mest verksamma – vilka frukter som hängde lägst. Hindren de såg mot att kunna köra korta, snabba ordrar rationellt var att det var många komponenter att hålla reda på och det var många arbetsmoment med ett ställ på varje. Lean-arbetet började med att stegvis åstadkomma en stabil, förutsägbar process: Förbättringsgrupper, 5S (ordning och reda), ställtidsreduktion, kvalitetssäkring och involvering av alla i processen. När de märkte att det fungerade började de att titta på sätt att snabba upp processen. Genom att hitta sätt att korta liggtiden mellan stegen i produktionen kunde ledtiden steg för steg sänkas och antalet produkter i arbete minskas. Den processen pågår och kommer antagligen att fortsätta framöver, eftersom Johpomek inser att förmågan att snabbt leverera korta ordrar är en stor fördel i den globala konkurrensen.

Luxo AB i Målilla, tillverkare av ljusarmaturer, deltog i spåret ”Värderingar och medarbetare”. Deras huvudtes var att med ständig kompetensutveckling och därmed motiverade medarbetare går det att åstadkomma otroligt mycket. Deras arbete har resulterat i en tillväxt och resultatförbättring med ett tiotal procentenheter.

Gnotec Mefa AB, underleverantör till fordonsindustrin, deltog i spåret ”Flöden och visualisering”. Deras framgångskoncept har varit att ”kortsluta” alla gamla flöden och bygga nya raka och snabba flöden med ökad flexibilitet och färre verktygsbyten, vilket har lett till kortare ledtider och stor reducering av bundet kapital. De har öppnat upp sitt MPS-system och visualiserat allt samt genomfört ett stort 5S-arbete med mycket goda resultat.

Alla spåren var välbesökta och många frågor ställdes över hur de lyckats åstadkomma sina resultat. De hade egentligen behövt dubbla tiden för besvara alla frågor …

Vinnare av Svenska Leanpriset 2009
Under Lean Forum Konferens delades Svenska Leanpriset ut för andra gången, där Saab Automobile AB Produktion Trollhättan stod som vinnare. Övriga finalister var Esab AB Welding Equipment i Laxå samt Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm.


Gunnar Brunius, produktionsdirektör Saab Automobile, tog emot Svenska Leanpriset av idrottsstjärnan Erica Johansson.

– Vi känner oss oerhört stolta efter många år av hårt arbete med verksamhetsförbättringar, berättade Gunnar Brunius, produktionsdirektör Saab Automobile. Premieringen känns extra bra i den turbulens som råder i företaget.

Prisutdelare var Erica Johansson, svensk rekordhållerska i längdhopp och expertkommentator i Sveriges Television. Motiveringen som hon fick läsa upp löd:

”Med uthållighet och under stor press har Saab Automobile Produktion i Trollhättan infört ett systematiskt arbetssätt som uppnår resultat i världsklass. Utmärkande för deras arbete är ett starkt engagemang av ledningen byggd på ständig närvaro och involverade medarbetare. Speciellt framträdande är deras fokus på säkerhet och kvalitet liksom det systematiska arbetet med standardisering, arbetsorganisation och ständiga förbättringar. Saab Automobile Produktion i Trollhättan är en förebild och inspirationskälla som visar hur ett långsiktigt Lean-arbete med små medel ger enastående effekter.”

Exjobbstipendium till Lean-coachens studenter
Xiaojin Qiu och Xiaoxia Chen presenterades som vinnare av Lean Forums nyinstiftade Exjobbspris på 15.000 kronor. Dessvärre hade pristagarna åkt tillbaka till Kina så deras handledare Jonas Laring, tillika Lean-coach inom Produktionslyftet och medverkande under de parallella spåren, mottog priset för deras räkning. Vinnarna har studerat på Chalmers och titeln på deras premierade arbete var ”Evaluate the environmental impacts of implementing lean in production process of manufacturing industry”.


Dr Michael Ballé, med ansiktet mot kameran, diskuterar Lean (får vi förmoda) med Mr Imai.

Under konferensens avslutande dag berättade dr Michael Ballé om implementering och om hur det går att skapa en hållbar och lärande organisation. Michael är konsult och författare som har skrivit fler böcker om hur Lean bäst implementeras i tillverkningsindustri, sjukvård och administrativa verksamheter. Han menar att Toyota inte har nått dit de är genom att göra bättre produkter, utan genom att tillverka bilar som kunderna vill köpa.

Enda sättet att konkurrera är att jobba tillsammans, Lean måste komma inifrån. Identifiera problem på hemmaplan och agera därifrån; havererar en uppgift så måste de ansvariga ha en alternativ plan. Varje process går att förbättra om och om igen. Och ”win-win” behöver inte betyda ”nice-nice”, menade Ballé och skickade med budskapet om att Lean ska kännas – det gör ont ibland!

– Utläser du inte positiva resultat av dina åtgärder så kanske du löser fel problem, avslutade dr Ballé. Här är personalens erfarenhet viktig, något som Toyota har en enorm respekt för.

Fredrik Nyby/Björn Stenvall

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer