Produktionslyftsföretag vinnare av Svenska Leanpriset

Notis · 2011-10-31


Emballator Lagan Plast i Ljungby utsågs vid Lean Forum Konferens i början av oktober till årets vinnare av Svenska Leanpriset. Juryns motivering: ”Med ett respektfullt förhållningssätt utvecklar Emballator Lagan Plast AB kontinuerligt och uthålligt sitt produktionssystem med hjälp av Leans principer och metoder. De har genom denna uthållighet och övertygelse, ett arbete som startade under en ansträngd period, förändrat såväl företagets position som riktning.

Utmärkande för företaget är att Lean-filosofin lever i alla delar av verksamheten, där Emballator Lagan Plast kan visa på förbättringar och resultat som skapar goda förutsättningar för en fortsatt lärande Lean-resa mot nya utmaningar. De är en förebild som genom sitt engagemang och synsätt erbjuder alla – kunder, ägare, konkurrenter och samhälle – tillfälle att inspireras och lära av de erfarenheter som gjorts.” Produktionslyftet, med företagets Lean-coach Peter Lundin i spetsen, gratulerar VD Christian Silvasti med personal å det varmaste! Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer